TENA SmartCare Change Indicator™ | Gateway

TENA SmartCare Change Indicator™ gjør det lettere for pleiere å finne ut når inkontinensproduktene fra TENA bør skiftes, og gir dermed mer komfort til de som bruker dem. Gatewayen er en nøkkelkomponent i systemet, da den samler inn og videresender informasjonen som samles av skiftindikatoren, slik at pleierne kan få opp et varsel om det på smarttelefonene sine.

  • Enkel å installere
  • Mottar informasjon på 10 meters avstand
  • Wi-Fi er ikke nødvendig

Produktbeskrivelse

Enkel å installere

Gatewayen er enkel å installere, og kan enten festes på en vegg eller settes på et flatt underlag. Bare koble den til et strømuttak, vent i to minutter, så vil det dukke opp et grønt lys på gatewayen som viser at den er klar til bruk.

Mottar informasjon på 10 meters avstand

Gatewayen kan motta data fra senderen så lenge den befinner seg under 10 meter fra brukeren og skiftindikatoren.

Wi-Fi er ikke nødvendig

Gatewayen leveres med et klargjort SIM-kort, slik at systemet ikke trenger å være koblet til Wi-Fi for å fungere.
TENA Protects-programmet – etterlater et mindre avtrykk på kloden

TENA Protects-programmet

Skiftindikatoren er gjenbrukbar for å begrense unødvendig elektronisk avfall og optimere forbruket av inkontinensprodukter. TENA Protects-programmet bidrar til å redusere karbonavtrykket, slik at vi kan nå målet om 50 % innen 2030, og etterlate et mindre avtrykk på planeten vår.

Produktfakta

Tilgjengelig i pakker:

  • Forbrukerpakke: 1 stk.

Introduserer TENA SmartCare Change Indicator

Lignende produkter

TENA SmartCare Change Indicator™ | Sender

Senderen festes til sensorstripsen for å samle inn og videresende informasjon til systemet

TENA SmartCare Change Indicator™ | Sensorstrips

Sensorstripsen bruker avansert teknologi for å spore urinmetningsnivået i kjernen av inkontinensproduktet.