Om demens

Å forstå tegnene på demens

Hvis noen som står deg nær begynner å dra på årene, kan han/hun begynne å bli glemsom. Eller lett forvirret. Eller ikke klare å gjøre oppgaver han/hun pleide å gjøre. Disse tegnene kan være et tidlig stadium av demens, en vanlig tilstand sent i livet. Det er viktig å være klar over dette, og finne ut så mye som mulig om tilstanden. Å få en god forståelse av hva din kjære opplever hver dag, vil hjelpe deg med å gi ham/henne best mulig pleie. Du kan finne mer informasjon om demens fra partneren vår Dementia Forum (på engelsk) nedenfor. 

Hva er demens?

«Demens» er en fellesbetegnelse på en rekke symptomer forårsaket av skade på hjernen. Det kan vise seg på forskjellige måter, avhengig av hvilke deler av hjernen som er påvirket. Vanligvis er personens hukommelse og evne til å planlegge og utføre hverdagsoppgaver svekket. 
 
Språk og personens tidsbegrep og orienteringsevne er andre såkalte kognitive evner som kan påvirkes negativt. Bekymring, depresjon og atferdsendringer kan også være en del av sykdomsmønsteret. Symptomene gjør det vanskelig for personer med demens å mestre livet uten støtte fra de som står dem nær.
 
Begrepet «demens» beskriver en rekke symptomer som inkluderer tap av hukommelse, humørendringer og problemer med kommunikasjon og resonnement. Det finnes mange typer demens. De vanligste er Alzheimers sykdom og vaskulær demens.

Forskjellige typer demens

Mange typer demens er progressive, noe som betyr at symptomene begynner i det små og blir gradvis verre. Hvis du eller din kjære opplever hukommelsesproblemer eller andre endringer i tankegang, ikke ignorer dem. Besøk legen raskt for å fastslå årsaken. En profesjonell evaluering kan avdekke en tilstand som kan behandles. Og selv om symptomene tyder på demens, kan en tidlig diagnose gi personen maksimal fordel av tilgjengelige behandlingsalternativer, og muligheten til å delta i frivillige kliniske studier. Det gir dere også tid til å planlegge fremtiden.

Sykdommer

Demens er ikke én enkelt sykdom. Det er en fellesbetegnelse på en rekke symptomer som kan skyldes forskjellige sykdommer og typer skade. Vi har valgt å konsentrere oss om de fem vanligste formene for demens, selv om vi også kort vil beskrive noen av de andre formene.  
 
Alzheimers sykdom – sykdommen gjør det stadig vanskeligere å kommunisere. En tidlig diagnose er viktig.
 
Vaskulær demens – vaskulær demens utvikler seg i større eller mindre steg etter små eller store slag. 
 
Frontotemporal demens – frontotemporal demens er en av hovedtypene av degenerative demenssykdommene.
 
Huntingtons sykdom – Huntingtons sykdom er svært uvanlig: Det anslås at 5 av 100 000 mennesker har denne sykdommen. 
 
Lewy-legeme-demens – Lewy-legeme-demens står for rundt 2 til 20 prosent av alle tilfeller av demens.
 
Blandet demens – blandet demens er til stede når symptomene utgjør mer enn én type demens samtidig. 
 
Sekundære demenssykdommer – sekundære demenssykdommer omfatter rundt 80 sykdommer og skader, f.eks. hjernesvulster, alkoholmisbruk og andre tilstander.
 
Parkinsons sykdom – Parkinsons sykdom forårsakes av mangel på en nevrotransmitter kalt dopamin, og utgjør 1,2–3 prosent av alle tilfeller av demens.

Å leve med demens

Å få en diagnose på en demenssykdom kan komme som et sjokk på deg og dine nærmeste, og du har antakelig kjent på mange følelser i etterkant. Det er imidlertid viktig å anerkjenne at livet er langt fra over. Livet handler om muligheter og utfordringer, selv i vanskelige situasjoner. 
 
Les mer på dementiaforum.org (på engelsk).