Brukervilkår

Alle navn, logoer og varemerker tilhører Essity og tilknyttede selskaper, datterselskaper, lisensieringsinstanser eller felleskontrollerte virksomheter © 15.10.2000 Essity Group. Alle rettigheter reservert. Ditt besøk på disse sidene og bruk av informasjon er underlagt vilkårene i vår juridiske erklæring.
 
VENNLIGST LES BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DENNE WEB-SIDEN
 
Materialet på denne nettsiden ("nettsiden") leveres av Essity Hygiene and Health AB ("Essity") som en tjeneste til sine kunder, og kan bare brukes som informasjon. Enkeltkopier kan lastes ned i henhold til bestemmelsene nedenfor.
 
Hvis du laster ned materiale fra denne nettsiden, godtar du betingelsene. Hvis du ikke godtar dem, må du ikke bruke nettsiden eller laste ned materiale fra den.

Informasjon om varemerker
 
Alle navn, logoer og varemerker tilhører Essity og tilknyttede selskaper, datterselskaper, lisensieringsinstanser eller felleskontrollerte virksomheter. Essity sitt varemerker og merkenavn kan kun brukes i henhold til bestemmelsene om tillatt bruk, som angis i dette dokumentet, eller med spesiell tillatelse fra Essity.
 
All bruk av Essity sine varemerker i reklame og annonsering av Essity sine produkter, krever riktig godkjenning.
 
Begrenset bruk/Lisens for én kopi
 
Alt innhold på denne nettsiden, som tekst, grafikk, logoer, knappeikoner, bilder, lydklipp og programvare, tilhører Essity (eller leverandører av innhold), og er beskyttet av svensk og internasjonal lov om opphavsrett. Uautorisert bruk eller distribusjon av materiale fra denne nettsiden kan bryte lover om opphavsrett, varemerke og/eller andre lover, og kan resultere i såvel sivile som strafferettslige reaksjoner.
Denne nettsiden, eller deler av den, må ikke reproduseres, dupliseres, kopieres, selges, videreselges eller på annen måte utnyttes til kommersiell bruk som ikke er uttrykkelig tillatt av Essity. Du har rett til å laste ned én kopi av informasjonen på Essity sin nettside på én datamaskin. Du kan kun bruke det til privat, ikke-kommersiell, eller intern bruk (med mindre du har skriftlig tillatelse fra Essity til annen anvendelse).
 
Du har ikke rett til å redigere, bruke eller overføre informasjon for kommersiell bruk, og du har heller ikke rett til å fjerne erklæringer om opphavsrett eller annen eiendomsrett fra informasjonen. Du går med på at du ikke foretar uautorisert kopiering av materialet, og sørge for at ansatte i din organisasjon overholder bestemmelsene.
 
Essity gir deg ingen direkte eller indirekte rettigheter til informasjon om patenter, opphavsrett, varemerker eller forretningshemmeligheter.
 
GARANTIFRASKRIVELSE

INFORMASJONEN LEVERES "SOM DEN ER" UTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE FORMER FOR GARANTI. DET GJELDER OGSÅ GARANTIER FOR SALGBARHET, UNNGÅELSE AV KRENKELSE AV INTELLEKTUELL EIENDOM ELLER ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL. HVIS ESSITY HAR EN KOBLING TIL EN TREDJEPARTS NETTSIDE ER DENNE KOBLINGEN KUN TIL ANVENDELSE FOR BRUKERE, OG ESSITY FRASKRIVER SEG ANSVAR FOR INNHOLD OG NØYAKTIGHET I INFORMASJONEN PÅ EN SLIK NETTSIDE.
 
ESSITY SKAL VED INGEN TILFELLER VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER, INKLUDERT (MEN IKKE BEGRENSET TIL), TAP AV FORTJENESTE I VIRKSOMHETEN, FORRETNINGSAVBRUDD ELLER TAP AV INFORMASJON, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK (ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE) INFORMASJONEN. DET GJELDER UAVHENGIG AV OM ESSITY HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.
 
Essity gir ingen garanti for nøyaktighet eller fullstendighet i informasjon, tekst, grafikk, koblinger eller andre elementer informasjonen inneholder. Essity har rett til å gjøre endringer i innholdet, eller i produktene beskrevet, når som helst og uten varsel. Essity forplikter seg ikke til å oppdatere informasjonen eller materialet på denne nettsiden.
 
Innsendinger fra brukere
 
Materiale, informasjon eller andre distribusjoner du overfører eller sender til nettsiden, anses som ikke-konfidensielle, ikke-eksklusive, royalty-frie, ugjenkallelige, fullt underlisensierte og ikke-eiendommelige ("distribusjoner"). Essity inngår ingen forpliktelser i forbindelse med distribusjonen.
 
Essity stiller seg fritt til å fremlegge, kopiere, distribuere, innlemme og/eller på annen måte bruke distribusjonene, sammen med alle data, bilder, lyder, tekst og andre funksjoner av disse, til all kommersiell eller ikke-kommersiell bruk.
 
Når du sender personlige data til denne nettsiden, eller på annen måte til Essity, gir du samtidig tillatelse til at Essity kan bruke disse dataene til evaluering av informasjonen din og markedsføring av Essity sine produkter og tjenester, inkludert rettigheten til å overføre dataene til tredjepartsland og legge informasjonen ut på Internett. Essity er ansvarlig under svensk lov for en slik behandling av personlige data, og du kan kontakte Essity i tilfeller av uriktige opplysninger, eller hvis andre problemer oppstår med de personlige dataene.
 
Annet
 
Essity kan revidere disse betingelsene når som helst ved å oppdatere dette dokumentet. Essity reserverer seg etter eget forgodtbefinnende retten til å: 
(1) Endre denne juridiske erklæringen. 
(2) Overvåke og fjerne innlegg. 
(3) Gjøre nettsiden utilgjengelig når som helst uten varsel.
 
Hvis betingelser eller bestemmelser i denne juridiske erklæringen blir ansett som ulovlige, ugyldige eller av ulike årsaker ugjennomførbare, skal ikke gyldigheten og gjennomførbarheten for de gjenstående betingelsene og bestemmelsene på noen måte påvirkes eller forringes som en følge av dette.
 
ESSITY HYGIENE AND HEALTH AB 
Incontinence Care Division 
SE-405 03 GÖTEBORG 
SVERIGE 
 
Telefon: +46 31 746 0000