Om Alzheimers

Alzheimers og din kjære

Hvis en person som står deg nær har blitt diagnostisert med Alzheimers, har du kanskje allerede hatt en konsultasjon med legen, men det er alltid nyttig å lære mer. Det er mange omsorgspersoner som deg, som søker støtte fra profesjonelle Alzheimers-organisasjoner. Du kan finne informasjon fra Alzheimer Europe nedenfor, som kan hjelpe deg med å forstå tilstanden og atferden til din kjære bedre.

Alzheimers sykdom

Alzheimers sykdom er en nevrodegenerativ sykdom som sakte og kontinuerlig ødelegger hjerneceller. Som den vanligste formen for demens, rammer den 60–65 prosent av personer med demens. Sykdommen er oppkalt etter den tyske nevrologen Aloïs Alzheimer, som i 1907 først beskrev symptomene og de nevropatologiske kjennetegnene til sykdommen, som amyloidplakk og nevrofibrillære floker i hjernen. Alzheimers påvirker hukommelse og kognitiv funksjon, som kan føre til forvirring, humørendringer og desorientering rundt tid og sted. Det er ikke smittsomt.
 
Som regel diagnostiseres Alzheimers hos personer over 65 år, selv om mindre utbredte tidligere tilfeller av Alzheimers sykdom kan forekomme hos langt yngre mennesker.
 
Tidlige symptomer, som hukommelsesproblemer og delvis tap av visse kognitive evner, kan gå ubemerket hen i begynnelsen, både hos dem det gjelder og deres nærmeste. Når sykdommen utvikler seg, blir symptomene imidlertid mer tydelige og kan bli en utfordring i hverdagen. Praktiske vanskeligheter med daglige oppgaver som påkledning, vask og å gå på toalettet blir gradvis verre. Til slutt blir en person med Alzheimers mest sannsynlig avhengig av andre for å utføre slike oppgaver.
Alzheimers forårsaker en forringelse av helsen, og er dødelig. Den vanligste årsaken til døden er lungebetennelse, fordi når sykdommen utvikler seg, svekkes immunforsvaret, og vekttap skjer også vanligvis, noe som øker risikoen for infeksjoner i hals og lunger.
 
Det er for tiden ingen kur for sykdommen, selv om mye forskning gjøres over hele verden.

Hovedkarakteristikkene av Alzheimers sykdom

Hukommelsestap, apraksi-afasi-agnosi, kommunikasjonsproblemer, personlighetsendringer, atferdsendringer og fysiske utfordringer er alle karakteristikker av Alzheimers sykdom. 
 
Les mer på Alzheimer-europe.org (på engelsk).