Bærekraftig utvikling

  Vi gjør en bevisst innsats i å minske vår miljøpåvirkning og vi måler alt fra råvare til avfall.

  TENA tar ansvar for miljøet

  Vi har som mål å være bærekraftig i alt vi gjør. Bærekraftighet defineres som ”En utvikling som møter dagens behov, uten å gå utover kommende generasjoners evne til å møte sine behov”. Ref - Brundtlandrapporten “Vår felles fremtid” (1987)

  Vår linje i forhold til bærekraftighet

  SCA har som mål å skape verdi for selskapets eiere, øke levestandarden og livskvaliteten blant sine ansatte og på annen måte bidra økonomisk, miljømessig og sosialt blant kunder, leverandører og de land hvor selskapet driver handel. SCA legger stor vekt på bruk av råmateriale som kan fornyes og gjenvinnes. Selskapet bestreber å kunne tilby miljøvennlige produkter og tjenester, som møter kundens krav til funksjonalitet, økonomi, sikkerhet og miljøhensyn. Våre retningslinjer:

  • SCA skal utføre sine aktiviteter i henhold til de høyeste standarder innen corporate best practice, og i henhold til gjeldende lovkrav. SCA forplikter seg til bærekraftig utvikling av sin virksomhet, med hensyn til økonomiske, miljømessige og sosiale aspekter.
  • SCA forplikter seg til en transparent og åpen kommunikasjon om sin praksis i forhold til miljø og samfunn. Selskapet søker dialog med interesseorganisasjoner for å bidra til utviklingen av en global best practice. SCA krever samme forpliktelse om transparent og åpen kommunikasjon fra sine leverandører og underleverandører.
  • SCA undersøker produktenes innvirkning på miljøet gjennom de ulike fasene, og inkluderer leverandører og underleverandører i denne prosessen (Livssyklusanalyser).
  • SCA oppmuntrer bruk av passende og godkjente miljøstyringssystemer gjennom hele organisasjonen. For å redusere den globale effekten på miljøet evaluerer og utfordrer SCA kontinuerlig sine mål.
  • SCA har som mål å tilby et trygt og ikke-diskriminerende arbeidsmiljø for sine ansatte. Alle enheter må strengt følge nasjonale lov- og regelverk, samt kollektive bestemmelser. SCA arbeider aktivt for stadig å forbedre helse og sikkerhet på arbeidsplassen.