Brukervilkår

  Essity Norway AS (publ)
  Registrert kontor: Stockholm, Sverige
  Reg. nr.: 556012-6293

  Henvisninger nedenfor til «Essity», «oss» eller «vi» er referanser til Essity Norway AS (publ) som tilbyder av dette nettstedet («nettsted») med mindre et annet nettsted eller annen tjeneste oppgir en annen enhet, hvorved «Essity» refererer til en slik enhet. Disse brukervilkårene skal gjelde i tilknytning til nettsteder og andre tjenester som henviser til disse brukervilkårene. 

  Essity vil overholde norsk lovgivning ved å tilby sitt nettsted og disse brukervilkårene. Siden Essity-gruppen omfatter enheter verden over, gjøres du oppmerksom på at hvis et annet selskap er oppgitt som tilbyder av et nettsted eller en tjeneste, kan lokale lover der en slik enhet er etablert tilby andre eller ytterligere regler. I slike tilfeller vil de lokale lovene være gjeldende, og skal overholdes av en slik enhet i den utstrekning det er nødvendig.

  Juridisk erklæring

  Materialet på dette nettstedet blir tilbudt av Essity som en tjeneste til dets kunder og skal kun brukes til informasjonsformål. Enkeltkopier kan lastes ned i henhold til bestemmelsene nedenfor.

  Ved å laste ned materiale fra dette nettstedet, samtykker du i disse vilkårene. Hvis du ikke samtykker i vilkårene, må du ikke bruke eller laste ned materiale fra nettstedet.

  Varemerkeinformasjon

  Alle navn, logoer og varemerker tilhører Essity, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper eller dets lisensgivere eller joint venture-partnere. Essitys varemerker og merkenavn skal kun brukes som fremsatt i disse brukervilkårene eller med skriftlig tillatelse fra Essity.

  All bruk av Essitys varemerker i annonsering og promotering avEssitys produkter krever riktig bekreftelse.

  Begrenset bruk/lisens for ett eksemplar

  Alt innhold på dette nettstedet, som tekst, grafikk, logoer, ikoner, lydklipp og programvare er Essitys eller Essitys innholdsleverandørers eiendom og disse er beskyttet av svenske og internasjonale lover om opphavsrett. Uautorisert bruk eller distribusjon av materiell på dette nettstedet kan bryte lover om opphavsrett, varemerker og/eller andre lover og er underlagt både sivile og strafferettslige sanksjoner.

  Nettstedet og enhver del av nettstedet kan ikke reproduseres, dupliseres, kopieres, selges, videreselges eller ellers utnyttes for kommersiell bruk som det ikke er gitt uttrykkelig skriftlig tillatelse til fra Essity. Du kan laste ned én kopi av informasjonen som finnes på Essity-nettsteder på én enkelt datamaskin for personlig, ikke-kommersiell, intern bruk.

  Du kan ikke endre, bruke eller overføre informasjonen for noe kommersielt formål, ei heller kan du fjerne opphavsretts- eller andre proprietære meldinger fra informasjonen. Du samtykker i at du er ansvarlig for å forhindre uautorisert kopiering av materialet og å sikre at alle ansatte og kontraktører – hvis gjeldende – i din organisasjon overholder disse begrensningene.

  Du er ansvarlig for å følge alle gjeldende lover om opphavsrett. Vi tillater at du kopierer fra dette nettstedet ved tilfelle under besøk på nettstedet, og du kan skrive ut en kopi for personlig bruk i det omfang det er rimelig for private formål. All annen bruk er strengt forbudt. Du kan ikke bruke ramme eller lenke til en side annet enn forsiden, uten vår skriftlige tillatelse. Essity gir deg ingen uttrykte eller underforståtte rettigheter til noen patenter, opphavsrett, varemerker eller forretningshemmeligheter.

  Fraskrivelse av garantier

  Informasjonen heri gis «som den er» uten noen uttrykt eller underforstått garanti av noe slag, inkludert garantier om salgbarhet, ikke-krenkelse av åndsverk, eller egnethet for et bestemt formål. I tilfelle Essity lenker til nettsiden av en tredjepart, er slik lenking kun ment for brukernes bekvemmelighet og Essity skal ikke ha noe ansvar for innholdet eller nøyaktigheten av informasjonen som finnes på en slik nettside.

  Ikke i noe tilfelle skal Essity være ansvarlig for eventuell erstatning, inkludert, uten begrensning, erstatning for tap av fortjeneste, driftsavbrudd eller tap av data som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke informasjonen, selv om Essity har blitt informert om muligheten for slik erstatning.

  Videre garanterer ikke Essity for nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon, tekst, grafikk, lenker eller andre elementer som inkluderes i denne informasjonen. Essity kan gjøre endringer til dette innholdet eller produktene beskrevet heri, når som helst uten forvarsel. Essity forplikter seg ikke til å oppdatere informasjonen eller materialet på dette nettstedet.

  Brukerbidrag

  Alt materiell, informasjon eller andre former for kommunikasjon du overfører eller sender til dette nettstedet vil bli ansett som ikke-konfidensiell, ikke-eksklusiv, royalty-fri, ugjenkallelig, fullt underlisensierbar og ikke-proprietær («Kommunikasjon»). Essity vil ikke ha noen forpliktelser vedrørende kommunikasjonen.

  Essity står fritt til å offentliggjøre, kopiere, distribuere, innlemme og/eller på annen måte bruke kommunikasjonen sammen med all informasjon, bilder, lyder, tekst og andre ting deri, for ethvert og alle kommersielle eller ikke-kommersielle formål.

  Hvis du sender inn personopplysninger til dette nettstedet eller på annen måte til Essity, gir du herved samtykke til at Essity kan bruke slik informasjon i forbindelse med evaluering av din informasjon og for å markedsføre Essitys produkter og tjenester, inkludert rett til å overføre informasjonen til tredje land og publisere din personlige informasjon på Internett. Essity vil være ansvarlig under svensk lov for slik behandling av personopplysninger og du kan kontakte Essity i tilfelle av feil informasjon eller annet relatert til personopplysninger.

  Du kan ikke publisere kommunikasjon som kan anses som støtende eller krenkende for privatlivet til andre personer eller som kan anses som kommersiell markedsføring eller som på noen måte er ulovlig eller upassende. Essity vil slette slik kommunikasjon når vi blir oppmerksom på den og vi forbeholder oss retten til å ekskludere deg som bruker fra vårt nettsted eller tjeneste.

  For bruk av tredjepartstjenester som Facebook, kan slik tredjeparts vilkår også gjelde. Facebook benytter for eksempel sin «Erklæring om plikter og rettigheter» for alle brukere og besøkende til Facebook, og vi anbefaler at du leser disse vilkårene før du bruker en slik tredjepartstjeneste.

  Annet

  Essity kan revidere disse brukervilkårene når som helst ved å oppdatere denne informasjonen. Essity forbeholder seg, etter eget forgodtbefinnende, retten til å (1) endre denne juridiske erklæringen; (2) overvåke og fjerne innlegg; og/eller (3) stenge tilgangen til nettstedet, når som helst uten varsel.

  Hvis et vilkår, betingelse, eller bestemmelse av denne juridiske erklæringen er fastslått som ulovlig, ugyldig, opphevet eller av annen grunn ikke kan håndheves, skal ikke gyldigheten og tvangskraften av resterende vilkår, betingelser og bestemmelser på noen måte påvirkes eller svekkes av dette.

  Aksept av brukervilkår

  Ved å akseptere bruksvilkår, og ved å besøke nettstedet vårt, samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler. Du kan også gi samtykke til vår bruk av informasjonskapsler i innstillingene i nettleseren din.

  Brukerbidrag

  Essity kan la deg publisere informasjon, kommentarer eller annet materiell på nettstedet vårt, sosiale medienettverk eller andre tjenester på nett. Dette gjøres for å forenkle informasjonsflyten om Essity og våre produkter. Merk at vilkårene for slike brukerbidrag er fremsatt i vår juridiske erklæring (se ovenfor).