Brukervennlighetsstudie viser at produkttype betyr noe

  Inkontinensprodukter som er enklere å bruke gir besparelser i tid og anstrengelser under produktskift, i tillegg til å forbedre trivselen til pleieren.

  En veiledning til informerte produktvalg

  En studie fra 2018 viser at produkttyper som belte- og buksebleier er enklere å bruke enn alt-i-ett og todelte produkttyper (1). Den økte brukervennligheten omdannes til kvantifiserbar verdi, for eksempel: 

  Opptil 13 uker av pleiernes tid spart årlig [1]
  Produkter med bedre score på brukervennlighet genererer en betydelig tidsbesparelse under produktskift. Dette kan hjelpe pleierne med å refokusere sin tid for å møte behovene til brukeren.
   
  Opptil 9 uker med bøyd rygg spart årlig [1]
  Produkter med bedre score på brukervennlighet reduserer pleiernes fysiske anstrengelser under produktskift. Dette kan i sin tur redusere sykefravær og kostnader til midlertidig ansatte.
   
  Fornøyd personale
  Produkter med bedre score på brukervennlighet vil med stor sannsynlighet forbedre arbeidsmiljøet og
  pleierens trivsel på jobben.

  TENA Flex og TENA Pants scorer høyere

  Belte- og buksebleier scorte jevnt over høyere på brukervennlighet enn alt-i-ett-produkter og produkttyper som bleier med fikseringstruse [2].
   
  Se filmen for å se forskjellene.
  TENA infografikk over brukervennlighet

  Forskningsmetodologi for brukervennlighetsstudien

  Studie tilrettelagt av TENA og utført av RISE Research Institutes of Sweden [3]
   
  Brukervennlighet er en produktevalueringsmetode som brukes innen mange forskningsområder. Den måler hvor godt et produkt bidrar til effektivitet, produktivitet og tilfredshet i bruk [4].
   
  Typer skift
  Erfarne pleiere måler produktets brukervennlighet under stående og liggende skift.

  Produkttyper som har blitt testet
  Fire absorberende inkontinensprodukter ble testet: belteprodukter, buksebleier, alt-i-ett og innlegg med fikseringstruse.
   
  Matrise for brukervennlighet
  Produktene ble evaluert etter effektivitet (tilpasning), produktivitet (pleiers tid på oppgave samt arbeidsmengde) og tilfredshet (bruk av et subjektivt spørreskjema).

  Referanser

  New usability study proves product type matters. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2018;45(5):45-464
  Essity Data on file 2017. Reference case: 50 dependent residents using three products per day 365 days per year.
  3 Parent, A.S. (2016) Management for containment: A review of current continence care provisions. Global Forum on Incontinence. 30th March 2016.
  4 RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state.
  5 International Organization for Standardization, 1998.