TENA for institusjon

  Våre tjenester er skreddersydd for å støtte hvert enkelt sykehjems behov.

  Vi deler dine mål for bedre pleie

  Hos TENA mener vi at samarbeid gir best resultat. Det er derfor vi alltid begynner med å identifisere de individuelle målene for ditt sykehjem. Enten du er ute etter løsninger for å støtte opp om beste praksis i beboernes daglige pleie, eller vil forbedre effektiviteten og kostnadene ved sykehjemmet, arbeider vi sammen med deg for å definere og implementere skreddersydde løsninger som fungerer.

  TENA-tjenester for sykehjem

  Start reisen

  Vi arbeider sammen med deg for å hjelpe deg å implementere effektive løsninger og for å skreddersy et produktsortiment som innfrir behovene til dine beboere. Vi sikrer også at avfallet reduseres og beboerne alltid får optimal komfort og tilpasning. Vi tilbyr personlig opplæring for personale om produktbruk og rutiner for beste praksis. Dette forbedrer kostnadene dine og frigir personalets tid til en mer tilfredsstillende pleie.

  Vår serie av tjenester

  For å oppnå de beste resultatene for ditt sykehjem utvikler vi følgende strategier:

  • Individuelle pleieplaner

  Vi arbeider sammen med deg for å lage skreddersydde kontinenspleieplaner som støtter produktvalg i henhold til behov, produktendringer, toalettrutiner og personlig hygiene. Som en del av en kontinenspleieplan for beste praksis, ser vi på daglig pleie, hudpleie og nattpleie fra perspektivet til både dine beboere og personale. 

  TENA-tjenester for sykehjem

  Opplæringsmoduler hjelper ditt personale med å ta i bruk nye rutiner. Vi tilbyr også veiledning [1] på hvordan implementere rutiner for beste praksis i ditt arbeidsmiljø.

  • Støtte til ledelsen på sykehjem

  Vi tilbyr støtteverktøy for evaluering og økonomi for å estimere kvantitative og kvalitative forbedringer ved ditt pleiehjem. Våre løsninger er utformet for å støtte den daglige logistikken ved å levere effektiv pleie, og er skreddersydd til de individuelle behovene i ditt arbeidsmiljø. 

  Vi tilbyr veiledning i produktvalg og bestilling, opplæring til personale, samt individualiserte pleieplaner som støtter rutiner for beste praksis. Dette bidrar til å redusere produktforbruk og tid brukt på inkontinensrelaterte oppgaver, noe som til syvende og sist forbedrer ditt budsjett.

  Våre personlige tjenester ser på:

  • daglig logistikk
  • pleiestyring
  • økonomi
  • evaluering

  Referanser:

  1TENAs retningslinjer for kontinenspleie i sykehjem er i tråd med EUs pakt om rettigheter og ansvar overfor eldre mennesker som trenger langsiktig pleie og hjelp (juni 2010)
  2Arkiverte SCA-opplysninger: 181 eksempler fra TENA Solutions verden over, hovedsakelig fra Europa, men også fra USA, Canada og Kina. 2011–13.
  3Arkiverte SCA-opplysninger: Alle statistikker er basert på gjennomsnittlige prosentsatser fra 85 til 181 eksempler fra TENA Solutions verden over, hovedsakelig fra Europa, men også fra USA, Canada og Kina. Resultatene varierer på tvers av forskjellige land og pleiehjem. 2011–13.