Sammen for bedre kontinenspleie

TENA Solutions er vårt integrerte tilbud av innovative produkter, rutiner for beste praksis, verktøy, opplæring og ekspertstøtte. Ved å jobbe sammen kan vi forbedre beboernes velvære, arbeidsatmosfæren, budsjettet og miljøet.

Forbedre pleien tvers gjennom

TENA Solutions er en effektiv måte å samarbeide på. Vi hjelper pleiehjem med å finne, implementere og opprettholde målbare forbedringer innen kontinenspleie og personlig hygiene.

574x262_video-screenshot_meeting.jpg

Gi hver enkelt beboer de riktige produktene og individualisert pleie, og skap varig effekt på hele pleiehjemmet. Implementering av TENA Solutions er et dokumentert tiltak for å forbedre beboernes velvære. Bruk av riktige produkt og rutiner for hver enkelt bruker, fremmer ikke bare kontinens og god hudomsorg, men også arbeidsmiljøet, budsjettet og miljøfotavtrykket. 

Over hele verden der TENA Solutions er implementert, viser resultatene klare forbedringer i 95 % av pleiehjemmene. [1]

Lederen på pleiehjemmet kan senke totalkostnaden, og personalet og beboerne får mer tid til andre aktiviteter. Pleie som er tilpasset hver enkelt beboer bidrar til at hver bruker får den rette pleien for hans eller hennes spesifikke behov.

Hvis du ønsker å finne ut mer om hvordan dine beboere kan dra fordel av TENA Solutions, kontakt din lokale TENA-representant. 

Å arbeide sammen

Vår trestegsprosess hjelper deg å finne, implementere og opprettholde betydelige forbedringer i din kontinenspleieplan.

TENA Solutions for kontinenspleie

Plan

Vi gjennomgår ditt pleiehjems rutiner for å finne områder med rom for forbedring. Deretter lager vi en handlingsplan og utfører en testimplementering av TENA Solutions. Etter testen gir vi deg resultatene og viser deg de målbare forbedringene.

Coach

Når vi starter opp og utfører handlingsplanen sørger vi for at du har ekspertstøtte og veiledning gjennom hele prosessen. Våre eksperter hos TENA vil lære opp, coache og støtte personalet i deres daglige arbeid mens TENA Solutions implementeres. Personalet vil få hjelp med alt fra å implementere de individuelle pleieplanene til produktvalg utfra beste praksis, i tillegg til rutiner for personlig hygiene og kontinenspleie.

Overvåkning

I denne fasen følger vi opp resultatene og måler hvordan de implementerte handlingene har utgjort en forskjell. Dette er en gjentatt overvåkningsprosess siden TENA Solutions handler om kontinuerlige forbedringer. Resultatene fra målingen brukes til å lage nye handlingsplaner som hjelper deg med å forbedre rutinene enda mer.

44 %

Tid spart på individuell personlig hygiene og kontinenspleie minsker inkontinensrelaterte kostnader. [2]

47 %

De rette produktene og individuelle rutiner fører til færre inkontinensrelaterte oppgaver, og frigjør mer tid til andre aktiviteter. [2]

Økt velvære for beboerne

Våre individuelle pleieplaner fører til forbedret kontinenspleie som ikke bare gir mer verdighet, men også større uavhengighet. Pleiehjem som har implementert TENA Solutions opplever [2,3]:

 • færre unødvendige forstyrrelser ved produktskift 

 • færre lekkasjer

 • mer komfortabel daglig hygiene

 • forbedret hudomsorg

TENA Solutions for kontinenspleie

Forbedre arbeidsmiljøet

Omsorgspersoner bør alltid kjenne seg trygge på pleien de yter. Våre pleieprotokoller er enkle å følge, og daglige pleierutiner vil gå raskere og frigi mer tid til andre aktiviteter. Med TENA Solutions kan ditt personale:

 • vaske mindre sengetøy og klær
 • få beste praksis gjennom dokumenterte rutiner

 • unngå unødvendige produktendringer

 • frigi tid til andre aktiviteter

 • nyte et bedre arbeidsmiljø

TENA Solutions for kontinenspleie

Bedre budsjettkontroll

Med inviduell pleie kan du redusere produktforbruk, kostnader til klesvask og avfall, samt penger brukt på hudpleie. Vi hjelper deg med å innføre individuell pleie i henhold til beste praksis på en effektiv måte som fører til målbare resultater i både helse og kostnad. For eksempel kan du:

 • senke produktforbruk
 • senke kostnader til hudpleie

 • senke kostnader til klesvask

 • senke kostnader til avfall

 • bidra til å forbedre effektiviteten til de ansatte

TENA Solutions for kontinenspleie

Bedre miljø

Når du fjerner unødvendig produktforbruk, reduserer du mengden avfall og minsker miljøfotavtrykket. Nok en god grunn til å jobbe med individualisert pleie. Med TENA Solutions implementert får du:

 • lavere forbruk av inkontinensprodukter
 • lavere forbruk av hudpleie- og renseprodukter
 • lavere energiforbruk
 • redusert avfallsmengde

TENA Solutions for kontinenspleie

Referanser:

1Arkiverte SCA-opplysninger: 181 eksempler fra TENA Solutions verden over, hovedsakelig fra Europa, men også fra USA, Canada og Kina i 2011–2013. 
2Arkiverte SCA-opplysninger: Alle statistikker er basert på gjennomsnittlige prosentsatser fra 85 til 181 eksempler fra TENA Solutions verden over, hovedsakelig fra Europa, men også fra USA, Canada og Kina. Resultatene varierer på tvers av forskjellige land og pleiehjem, avhengig av omstendighetene ved hvert enkelt pleiehjem før implementeringen av TS i 2011–2013.
3Cowi Study, Danmark 2009.