TENA Solutions

    TENA Solutions er et integrert tilbud med rutiner for beste praksis, verktøy, opplæring og ekspertstøtte for pleie av pasienter eller beboere, samt apoteker.

    Det er en effektiv måte å samarbeide på, der vi hjelper deg som jobber på pleiehjem med å finne, implementere og opprettholde målbare forbedringer innen kontinenspleie og personlig hygiene.

    Lær mer om TENA Solutions

    Tjenester fra TENA