Demens og inkontinens

Over 60 % av beboere på pleiehjem har en viss grad av demens, og selv om demens forekommer stadig mer etter hvert som befolkningen eldes, er det ikke en normal del av det å bli eldre.

Hva er demens?

Verdens helseorganisasjon definerer demens som en ervervet permanent tilstand av forringelse av hukommelse og andre kognitive funksjoner, som har vært tilstede i minst seks måneder og som påvirker arbeid, sosial aktivitet og til slutt evnen til å leve et selvstendig liv.

Typer og årsaker til demens

Demens er en samlebetegnelse for å beskrive forskjellige symptomer som skjer når hjernen påvirkes av sykdom. Mer enn halvparten av alle som har demens har Alzheimers, etterfulgt av vaskulær demens, demens med Lewy-legemer (DLL), Parkinsons demens og frontotemporal demens.

Alderdom, diabetes, hjertesykdom og gener kan være medvirkende risikofaktorer. Det er også mer sannsynlig for kvinner å oppleve demens enn menn. For å redusere risikoen, kan du oppfordre beboere til å ha en sunn og aktiv livsstil, sosialt samvær og gode og stabile søvnvaner.

De tre stadiene av demens

Demenssymptomene varierer mellom de forskjellige typene, hvilken del av hjernen som er berørt samt personen. Disse kan inkludere problemer med kognitive funksjoner, orientering, forståelse, kalkulering, kapasitet for læring, språk og bedømmelse. Demens utvikler seg over tid, og kategoriseres i følgende tre stadier.

Mild grad av demens

Mild: 
humør, små atferdsendringer og glemsomhet. Symptomene er ofte ikke klare, så de forveksles med ‘alderdom’.

Moderat grad av demens

Moderat: 
svært glemsom, svekkede kommunikasjonsevner, vanskeligheter med hverdagsoppgaver.

Alvorlig grad av demens

Alvorlig: 
avhengig av andre for pleie, ikke klar over tid og sted, klarer ikke å gjenkjenne slektninger og kjente objekter.

Adferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens (APSD)

Personer med demens finner det stadig mer vanskelig å ytre sine behov og å forstå verden, og dette kan føre til at de motsetter seg pleie. Faktisk vil 90 % av personer med demens oppleve adferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens, kjent som APSD. Dette kan inkludere angst, apati, uro, paranoia, hallusinasjoner og reaksjonell atferd.

Det er mange ting som kan forårsake APSD, både fysiske og psykologiske. Smerte, forstoppelse, kløe, søvnløshet, mangel på privatliv og et stressende miljø er ting som kan utløse APSD. Siden APSD påvirker livskvaliteten i stor grad er det viktig å finne triggeren. Selv om det ikke finnes effektive medisinske behandlinger for APSD forårsaket av psykologiske problemer, kan du forebygge og håndtere symptomene med musikk, massasje, en aktiv livsstil og ved å tilbringe tid utendørs. Det hjelper også å optimere miljøet og situasjoner der beboeren opplever velvære.

Personsentrert pleie

Enhver person er unik, og bør derfor ses som en enkeltperson når det dreier seg om helsepleie. Når det gjelder pleie av personer med demens, er det viktig å behandle dem med verdighet, medfølelse og respekt, støtte dem i å utvikle evner og sterke sider samt å leve et selvstendig liv og opprettholde verdigheten så lenge som mulig.

Så bli kjent med beboeren, snakk med pårørende og inkluder personen i hans/hennes pleie. Deltakelse i aktiviteter kan bidra til å forhindre frustrasjon og utfordrende atferd hos beboere. Det hjelper også å si og gjøre én ting om gangen, være tålmodig og vente på svar.

Demens og kontinenspleie

Demens kan forårsake inkontinens på forskjellige måter. I de tidlige stadiene kan inkontinens komme av vanskeligheter med å nå toalettet i tide av forskjellige årsaker. Dette kan forhindres ved å benytte forskjellige strategier, som for eksempel klær som er enkle å håndtere, hjelp ved toalettbesøk, forbedre synligheten av døren til toalettet, eller et farget toalettsete som står i kontrast til resten av innredningen. Mobilitetshjelpemidler, som en forhøyet toalettstol eller håndtak, kan også hjelpe.

Forekomsten av inkontinens øker i takt med at demensen utvikler seg. En effektiv pleiestrategi forutsetter en grundig kontinenskartlegging, etterfulgt av en personsentrert pleieplan med mål og aktiviteter som støtter brukerens selvstendighet, verdighet, komfort og trygghet.

Inkontinens kan skje alle. Du kan lese mer om typene og årsakene på siden vår om inkontinens.

Produkter for kontinenspleie

TENA tilbyr et stort utvalg av inkontinensprodukter og hjelpemidler. Fra TENA bleietruser, som oppfordrer til frihet og selvstendige toalettvaner, til produkter med dråpeindikator for å sikre at brukerne skiftes kun når det er nødvendig. En person som opplever demens kan være redd for vann, så produkter som ikke skal skylles ut, som TENA Wash Gloves og Shampoo Caps kan bidra til hudomsorg og å opprettholde selvstendighet, mens TENAs hudkrem kan lindre tørr hud og forebygge kløe, en trigger for APSD.

Du finner mer informasjon på produktsiden vår.