Referanser:

1Resultatene er basert på en undersøkelse utført av SCA i 2012, med menn over 40 år i USA, Storbritannia, Tyskland, Italia, Russland og Mexico. Dutch Ministry of Health, Welfare and Sports. Successful Pathways in Care Institutions, 2006 (English Extract).
2Arkiverte SCA-opplysninger: Alle statistikker er basert på gjennomsnittlige prosentsatser fra 85 til 181 eksempler fra TENA Solutions verden over, hovedsakelig fra Europa, men også fra USA, Canada og Kina. Resultatene varierer i forskjellige land og pleiehjem, avhengig av omstendighetene ved hvert enkelt pleiehjem før implementeringen av TS. 2011–13.