Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. · Hva er informasjonskapsler? Jeg samtykker

TENA U-test

TENA U-test er en enkel og komfortabel metode for å påvise urinveisinfeksjon direkte i inkontinensproduktet hos brukere med inkontinens. Testen plasseres i et rent inkontinensprodukt ved ordinært skift. Både urininnsamling og analyse skjer mens testen er i inkontinensproduktet. Brukerne spares for krevende urininnsamling og dermed unødvendig ubehag, samtidig som deres verdighet opprettholdes. For omsorgspersonen reduseres arbeidsmengden, samtidig som verdifull tid frigis.

Les mer om dette produktet

TENA U-test

Referanser:

1Resultatene er basert på en undersøkelse utført av SCA i 2012, med menn over 40 år i USA, Storbritannia, Tyskland, Italia, Russland og Mexico. Dutch Ministry of Health, Welfare and Sports. Successful Pathways in Care Institutions, 2006 (English Extract).
2Arkiverte SCA-opplysninger: Alle statistikker er basert på gjennomsnittlige prosentsatser fra 85 til 181 eksempler fra TENA Solutions verden over, hovedsakelig fra Europa, men også fra USA, Canada og Kina. Resultatene varierer i forskjellige land og pleiehjem, avhengig av omstendighetene ved hvert enkelt pleiehjem før implementeringen av TS. 2011–13.