En mer effektiv reise

  Produsere og frakte produktene så effektivt og hensiktsmessig som mulig.

  Våre forpliktelser i forhold til emballasje og gjenvinning

  Hvorfor emballasje er nødvendig

  Emballasjen må fungere godt for at produktet skal holdes intakt. Hvis et produkt er skadet og ubrukelig vil energien og innsatsen i produksjonen være bortkastet. I Europa setter ”emballasjediretiver” lovmessige standarder som forpakningen må oppfylle.

  Hvem er ansvarlig for gjenvinning?

  I de fleste europeiske land er innsamling og gjenvinning av emballasje produsentens ansvar. Følgelig er det selskapet som anbringer produktet og emballasjen på markedet som er økonomisk ansvarlig for miljøeffektiv gjenvinning. Innsamlingen og gjenvinningen blir vanligvis gjennomført av frivillige organisasjoner, og  merkes ved en logo på pakken, eksempelvis Grønt Punkt som SCA er medlem av. 

  Hvordan vi bidrar

  SCA er forpliktet til grønn merking i nesten alle europeiske land. Det betyr at vi finansierer en vesentlig del av emballasjegjenvinningen. Vi sørger også for å imøtekomme EUs direktiver for emballering og gjenvinning av emballasje gjennom vår produktutvikling, våre valg av leverandører og materialer.

  En mer effektiv reise


  Et effektivt logistikksystem er en svært viktig del av vår miljøpolitikk. Vi forsøker hele tiden å utvikle og forbedre det ved å gjøre følgende:

  • Konstruere produktene slik at vi kan utnytte materialene så effektivt som mulig, og samtidig laste mer per kubikkenhet.
  • Bygge et effektivt distribusjonssystem og sørge for at alle bilene er fullastet.
  • Opprettholde et høyt service-nivå og levere alt fra kundens bestilling i første leveranse. Det holder antall transporter til et minimum.
  • Velge leverandører som er i fornuftig geografisk nærhet.
  • Bestille råmaterialer på en ansvarlig måte, slik at våre leverandører fullt kan utnytte transportressursene.

  574x262_C129_sustainability_green leafs.png