Forskjellige typer inkontinens

Å forstå hvilken type du har kan hjelpe deg med å håndtere den på en bedre måte.

Tre hovedtyper inkontinens

Sensitiv blære, . Det er mange måter å beskrive inkontinens på. Selv om det koker ned til samme resultat – ufrivillig lekkasje av urin – kan det være fordelaktig å forstå de tre hovedtypene av som rammer kvinner: stress, urge, og blandet.