Inkontinensundersøkelse

Vi må snakke om lekkasje og knipet!

Hos TENA syns vi at alle kvinner skal kunne leve akkurat så aktivt som de ønsker. Uten å bekymre seg for . Mer enn halvparten av alle kvinner har opplevd dette, men få vet hvordan det kan forebygges og utbedres. Det kommer frem i TENAs undersøkelse blant kvinner i Norge. Budskapet er tydelig: Knipeøvelser må opp på agendaen.  

Lekkasje rammer mange og ofte

rammer mange kvinner - og det gjelder ikke bare eldre kvinner. Mens noen kun lekker noen dråper en gang i blant, har andre regelmessige problemer med større mengder. 

52% av alle kvinner rammes

Over halvparten av kvinnene i vår undersøkelse oppgir at de har opplevd som de ikke kunne forhindre. I alderen 18-29 år er det 38 prosent. 

1 av 3 har regelmessige problemer

Av de kvinnene som sier at de opplever lekkasje har 24 prosent et regelmessig problem – fra flere ganger om dagen til noen ganger i uken. 

17% lekker middels til mye

De fleste kvinnene som har problemer lekker mindre mengder og noen dråper. Men 14 prosent opplever at de lekker mer enn en teskje, og 3 prosent sier de lekker mer enn ¼ desiliter av gangen.

 

Forskjellige typer inkontinens

Stor mangel på kunnskap

Problemene med lekkasje er stort. Det er også behovet for kunnskap – både når det gjelder årsaker og hvordan man kan forebygge. Og få kvinner får denne informasjonen fra helsevesenet. 

56% vet ikke hvordan lekkasje kan forebygges

Nesten halvparten av de spurte kvinnene sier at de ikke har fått informasjon om hvordan kan forebygges. Hos kvinner under 30 år er tallet enda høyere – hele 78 prosent. 

1 av 4 tror at hyppige toalettbesøk hjelper

24 prosent av de spurte tror at kan unngås ved å tisse oftere. Dette kan dessverre bare forverre problemet.  

21% har fått informasjon fra helsevesenet

Bare 21 prosent av de spurte kvinnene oppgir at de har vært i kontakt med helsevesenet og fått informasjon om og hvordan det kan forebygges eller utbedres. Av disse har 52 prosent fått informasjon etter fødsel.

 

Årsaker til inkontinens

Knipeøvelser mot inkontinens

Et tabu som påvirker livet

er et tabubelagt tema som få tørr å snakke om, til tross for at så mange kvinner opplever og påvirkes av det. 

57% mener det påvirker livet

Mer enn halvparten av de kvinnene som opplever lekkasje mener det påvirker hvordan de lever sitt liv i en viss grad. Seks prosent oppgir at det påvirker mye eller veldig mye. 

1 av 3 tilpasser antrekket i frykt for lekkasje

32 prosent av de rammede kvinnene oppgir at de tilpasser antrekket basert på hva de skal gjøre, i frykt for lekkasje.

6 av 10 prater ikke med noen om problemene sine

6 av 10 prater ikke med noen om problemene sine

59 prosent av de kvinnene som opplever prater ikke med noen om sine problemer. Årsakene varierer, men ni prosent oppgir at det er fordi det er flaut å snakke om.

 

Historier om urinlekkasje

De fleste glemmer å knipe

Å trene bekkenbunnsmusklene kan forebygge og lindre inkontinensproblemer – og i enkelte tilfeller fjerne problemet helt. Men få kvinner kniper regelmessig. Dette gjelder først og fremst yngre til tross for at knipeøvelser kan gjøre stor nytte i unge år.

78% gjør sjelden eller aldri knipeøvelser

78% gjør sjelden eller aldri knipeøvelser

38 prosent av de spurte kvinnene oppgir at de gjør knipeøvelser mindre enn en gang i uken. 40 prosent av kvinnene oppgir at de aldri gjør knipeøvelser – for de under 30 år er tilsvarende tallet 56 prosent.
5 av 10 oppgir at de glemmer å gjøre knipeøvelser

5 av 10 oppgir at de glemmer å gjøre knipeøvelser

Av de kvinnene som ikke gjør knipeøvelser mener 48 prosent at årsaken er at de glemmer det.
33% har ikke kjennskap til knipeøvelser som forebyggende tiltak

33% har ikke kjennskap til knipeøvelser som forebyggende tiltak

Av de kvinner som ikke gjør knipeøvelser oppgir 1 av 3 at de ikke vet hvordan de skal gjøre det
 65% tror at et treningsprogram med knipeøvelser vil hjelpe

65% tror at et treningsprogram med knipeøvelser vil hjelpe

Av de kvinnene som oppgir at de ikke knipetrener tror 65 prosent at det ville være enklere å komme i gang hvis de fikk et program med knipeøvelser å følge i løpet av en gitt periode.

TENAs 3-ukersmetode for en sterkere bekkenbunn