Forståelse av urininkontinens hos voksne

Urininkontinens er et begrep som omfatter alle ufrivillige lekkasjer av urin. Det finnes flere forskjellige typer, for eksempel stressinkontinens, blandet , med mer.

Ikke all er den samme, og det finnes forskjellige årsaker til inkontinens hos menn, kvinner, eldre og barn. Omfanget av ufrivillig urinlekkasje varierer også. En lege kan gjøre en mer dyptgående diagnose basert på typen inkontinens, hyppighet og alvorlighetsgrad. Så hvis du opplever urinlekkasje, en «svak blære», eller andre blæreproblemer, bør du ta kontakt med legen din.

Forskjellige typer inkontinens hos voksne

Stressinkontinens betyr at du lekker urin når du anstrenger deg, eller når du nyser eller ler. Det er den vanligste typen blant kvinner, men er sjelden hos menn.
 
​​​​​​​​​Urge-inkontinens er relatert til trang til å late vannet. Mengden lekkasje varierer, fra små drypp til full tømming av blæren. Denne typen inkontinens kan også ha forskjellige årsaker, for eksempel en forstørret prostata, urinveisinfeksjon eller at du simpelthen har drukket for mye. Derfor er det viktig å få en riktig diagnose for å få riktig behandling.
 
Blandet inkontinens er en kombinasjon av både stressinkontinens og . Det betyr at du kan ha lekkasjer både i forbindelse med trang og når du anstrenger deg.
 
Overløpsinkontinens skjer når blæren ikke kan tømmes fullstendig, og gradvis blir fylt med resturin. Den vanligste årsaken til dette er obstruksjon av uretra, for eksempel på grunn av en forstørret prostata. En blæremuskel som ikke kan trekke seg sammen for tømming kan også være en årsak, noe som for eksempel kan være relatert til diabetes nevropati. 
 
Nevrologisk blærelidelse forårsakes av skade på hjernen, ryggmargen eller nervene. Nevrologisk blærelidelse kan påvirke pasienter som lider av skader forårsaket av traumer, slag, multippel sklerose og Parkinsons. 
 
er ufrivillig urinlekkasje rett etter vannlating. Det skjer fordi det fortsatt er urin igjen i uretra. Det er mest vanlig for menn, og kan noen ganger unngås ved å presse perineum fremover for å tømme ut gjenværende urin. Det kan også oppstå hos kvinner som har dårlig muskelstøtte i uretra.
 
Funksjonell inkontinens betyr at du ikke når toalettet i tide på grunn av immobilitet. Svekket syn, redusert kognitiv funksjon og redusert mobilitet kan forårsake funksjonell urininkontinens.
 

Kvinner

For kvinner som opplever urinlekkasje.

TENA-Women-Lifestyle-Woman-Helping-Friend-In-Changing-Room-500x500.jpg

Menn

For menn som opplever urinlekkasje.

TENA-Men-Lifestyle-Man-Sitting-In-Park-500x500.jpg

PÅRØRENDE

For deg som pleier et familiemedlem med inkontinens.

TENA-ProSkin-CGR-Lifestyle-Woman-kissed-by-nurse-500x500.jpg