Det ser ut til at du befinner deg i <country>

Gå til siden for ditt TENA-marked for lokal informasjon.

Forståelse av urininkontinens hos voksne


Urininkontinens er et begrep som omfatter alle ufrivillige lekkasjer av urin. Det finnes flere forskjellige typer, for eksempel stressinkontinens, blandet inkontinens, urge-inkontinens med mer.

Eldre par sitter i en sofa


Ikke all inkontinens er den samme, og det finnes forskjellige årsaker til inkontinens hos menn, kvinner, eldre og barn. Omfanget av ufrivillig urinlekkasje varierer også. En lege kan gjøre en mer dyptgående diagnose basert på typen inkontinens, hyppighet og alvorlighetsgrad. Så hvis du opplever urinlekkasje, en «svak blære», eller andre blæreproblemer, bør du ta kontakt med legen din.


Forskjellige typer inkontinens hos voksne

Stressinkontinens betyr at du lekker urin når du anstrenger deg, eller når du nyser eller ler. Det er den vanligste typen blant kvinner, men er sjelden hos menn.
 
​​​​​​​​​Urge-inkontinens er inkontinens relatert til trang til å late vannet. Mengden lekkasje varierer, fra små drypp til full tømming av blæren. Denne typen inkontinens kan også ha forskjellige årsaker, for eksempel en forstørret prostata, urinveisinfeksjon eller at du simpelthen har drukket for mye. Derfor er det viktig å få en riktig diagnose for å få riktig behandling.
 
Blandet inkontinens er en kombinasjon av både stressinkontinens og urge-inkontinens. Det betyr at du kan ha lekkasjer både i forbindelse med trang og når du anstrenger deg.
 
Overløpsinkontinens skjer når blæren ikke kan tømmes fullstendig, og gradvis blir fylt med resturin. Den vanligste årsaken til dette er obstruksjon av uretra, for eksempel på grunn av en forstørret prostata. En blæremuskel som ikke kan trekke seg sammen for tømming kan også være en årsak, noe som for eksempel kan være relatert til diabetes nevropati. 
 
Nevrologisk blærelidelse forårsakes av skade på hjernen, ryggmargen eller nervene. Nevrologisk blærelidelse kan påvirke pasienter som lider av skader forårsaket av traumer, slag, multippel sklerose og Parkinsons. 
 
Drypp etter miksjon er ufrivillig urinlekkasje rett etter vannlating. Det skjer fordi det fortsatt er urin igjen i uretra. Det er mest vanlig for menn, og kan noen ganger unngås ved å presse perineum fremover for å tømme ut gjenværende urin. Det kan også oppstå hos kvinner som har dårlig muskelstøtte i uretra.
 
Funksjonell inkontinens betyr at du ikke når toalettet i tide på grunn av immobilitet. Svekket syn, redusert kognitiv funksjon og redusert mobilitet kan forårsake funksjonell urininkontinens.
 

TENA Lady

For kvinner som opplever urinlekkasje.
Mørkhåret kvinne som smiler til kameraet

TENA Men

For menn som opplever urinlekkasje.
Middelaldrende mann med skjegg smiler til kameraet

HELSEPERSONELL

For helsepersonell som tar seg av enkeltpersoner med inkontinens.
Sykepleier og eldre kvinne nyter hverandres selskap

PÅRØRENDE

For deg som pleier et familiemedlem med inkontinens.
Eldre kvinne og hennes yngre slektning nyter hverandres selskap

BARN

For foreldre som pleier barn med inkontinens.
En 4 år gammel jente ser ut i verden med undring og nysgjerrighet

What are cookies?

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet.