Vår historie om samfunnsansvar

Forretningsmodellen i TENA har alltid handlet om å beskytte mennesker. Nå som global bevissthet rundt klimakrisen har fått oppmerksomhet gjennom årene har vi allerede holdt tritt med utviklingen. Vi forbedrer oss og lærer, steg for steg. Innovasjonene våre handler om nye måter å beskytte på, ikke bare mennesker, men også jordkloden som helhet. 
 
Her er noen av våre ikoniske øyeblikk på denne reisen.
En vindmølle i solnedgangen med solcellepaneler i forgrunnen.

2020

TENA bytter til fornybar energi i alle fabrikkene i Europa

TENA har forpliktet seg til å redusere karbonavtrykket til våre produkter og tjenester innen 2030. Ett steg for å oppnå dette er å bytte til elektrisitet fra fornybare kilder som f.eks. vann, vind eller solcelle i fabrikkene våre. Elektrisiteten i fabrikkene våre kjøpes eksternt og er sertifisert med garantier om opprinnelse. Disse sertifikatene lages ikke av oss, men utstedes av eksterne institutter som European Electricity Certification System (EECS) for å sikre pålitelighet. Ved å gjøre dette støtter vi utviklingen mot fornybar energi i alle markeder.
TENA-produkter på et samlebånd i et produksjonsanlegg.

2019

Et utfordrende mål for bærekraftig emballasje

Vi har forpliktet oss til 100 % resirkulerbar emballasje ved å bruke 85 % fornybare og resirkulerte materialer. Og vi nærmer oss raskt målet. Ved utgangen av 2019 var den samlede mengden av fornybare og resirkulerte materialer i emballasjen for alle Essity-varemerker allerede 68 %.
Science Based Targets-logo

2018

Vi forplikter oss til et renere miljø: ambisiøse mål for redusert klimapåvirkning

I 2018 ble målene våre om å redusere klimagassutslipp med 25 % for energi og elektrisitet i produksjonen, samt 18 % for sentrale råvarer, transport og avfall godkjent av Science Based Targets-initiativet. Dette betyr at klimaforpliktelsen vår støtter Parisavtalen. 
Tre barn på en strand som skriver en melding og lager håndavtrykk inni et hjertet de har tegnet i sanden.

2018

En forpliktelse til handling: bærekraftige aktiveringsplattformer

Refleksjoner om hvor dypt integrert bærekraft er i virksomheten vår – vi bygger fremtiden på tre nye plattformer: Velvære handler om å vise omsorg og mot, samt å være tydelige på sosiale problemer som andre ikke vil ta fatt på, Mer fra mindre betyr å skape større verdier fra mindre ressurser, og Sirkularitet handler om å skape innovasjonsrike produkter fra fornybare eller resirkulerte materialer og utforske løsninger for gjenbruk og resirkulering.
Solstråler som filtreres gjennom furutrær og skaper solflekker på bakken i en mørk skog. EPD-logoen er oppblåst over bildet.

2017

Et nytt nivå av åpenhet for TENA-produkter

En miljøprodukterklæring er en uavhengig bekreftelse som viser miljøinformasjon om produkter basert på hele livssyklusen. Ved å etterleve denne standarden oppnår TENA et robust grunnlag for å opplyse om miljøpåvirkningen fra produktene våre. 
Seksfargede paneler i en tabell, hver med et ikon og tekst i hvitt, som oppgir FNs bærekraftsmål 3, 5, 6, 12, 13, og 15.

2016

Modige planer for global handling: forpliktelse til FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er en skisse for hvordan vi skal håndtere de viktigste globale miljøutfordringene med frister innen 2030. Vi har valgt å prioritere de mest relevante målene for virksomheten vår, hvor vi har vesentlig ekspertise og kan bidra. Arbeidet mot disse målene vil gjøre verden til et bedre sted.
To smilende kvinner i TENAs produksjonsanlegg undersøker et absorberingsprodukt.

2016

Reduserer avfallsproduksjon – nye ambisiøse mål

For å oppnå et mål om nullavfall under produksjon har vi satt et konkret mål: alle produksjonsanlegg i Essity vil konvertere alt avfall til nyttige materialer eller energi innen 2030. 
Et nettverk av sensorkretser – i det absorberende området i det hvite beskyttende underlaget – som møtes i en liten rektangulær boks med TENA-markering.

2013

Lansering av TENA Identifi™ – mer kunnskap, bedre resultater og lavere karbonavtrykk

For profesjonelle omsorgsgivere er forståelsen av individuelle behov livsviktig. TENA Identifi er en ny teknologi som sporer urinlekkasjer og gjør det mulig for omsorgsgivere å handle på inngående kunnskap om lekkasjemønstre og urinnivåer. I tillegg til 62 % mindre lekkasjer1 for beboerne fører det til 4 % færre skift av inkontinensprodukter1 og 56 kg mindre avfall per beboer i året2.
 
 
 
1) Kunderesultater fra 210 før og etter kontrollrapporter i samarbeid med TENA Identifi™ i Danmark. Kontrollrapportene ble utført i perioden fra juni 2013 til juni 2015
2) Resultater fra 207 brukere i 25 kommuner i Sverige, mars 2017 
Syv par føtter danner en sirkel i høyt grønt gress.

2011

De nye målene for innovasjon: mennesker og natur

Minst 33 % av nye innovasjoner vil nå gi sosiale og/eller miljømessige fordeler. Vi vil forbedre ressurseffektiviteten og redusere miljøavtrykket ved å ta hensyn til hele livssyklusen for nye innovasjoner. 
En sykepleier på et sykehjem som hjelper en eldre kvinne med gåstolen sin.

2011

Lansering av TENA Solutions: et samarbeid for å bedre omsorgskvaliteten og gi et lavere karbonavtrykk

TENA Solutions er en strukturert måte for å forbedre beboernes velvære i samarbeid med pleiehjem, som samtidig gir et mindre avtrykk på miljøet. Gjennomsnittlig bruker pleiehjem som introduserer TENA Solutions 44 %* mindre tid på inkontinensrelaterte oppgaver og reduserer avfall med 31 %*.
 
 
 
*Gjennomsnittlige prosentsatser fra 85–181 kasusstudier fra TENA Solutions over hele verden, hovedsakelig fra Europa men også fra USA, Canada og Kina. Resultatene varierer i henhold til forskjellige land og pleiehjem. 2011–2013 
En strand med fotavtrykk som går mot horisonten.

2008

Et utfordrende nytt CO2-mål: redusere karbonavtrykket fra TENA-produkter med 50 %

Oppdatering: siden innføringen av målet har vi lykkes i å redusere karbonavtrykket for bind, truseinnlegg og buksebleier med 11–33 %, og vi er på vei mot å overgå målet med 50 % innen 2030.
Maria Mollberg, leder for globale bærekraftige anskaffelser

1997

Vi øker innsatsen: vår globale leverandørstandard

Standardene er nå pålagt alle leverandørene våre, og inkluderer kvalitet-, produkt-, sikkerhet- og miljøkontroll. Leverandørene må forplikte seg til vårt regelverk, og samtykke til å dele informasjon om risiko gjennom etikkdatabasen for leverandører. Utvalgte leverandører kontrolleres ekstra for å bekrefte samsvar.
Susan Iliefski Janols, visedirektør i Sustainability Products & Services, Global brand, Innovation and Sustainability.

Tidlig 90-tallet

Starten på livssyklusanalysen – og et mindre karbonavtrykk

En livssyklusanalyse er det eneste eksterne verifiseringsverktøyet som vurderer miljøpåvirkningen fra produktet gjennom hele livssyklusen. Ved å integrere livssyklusanalyser inn i innovasjonsarbeidet, kan vi minimere produktavfall fra produktdesignstadiet til produksjon, transport, bruk og kassering.
Illustrasjoner av kampanjeprodukter fra 80-tallet som viser inkontinensproduktene Tenaform og Tenette.

1983

TENA-merket ble registrert – et nytt kapittel i en spennende historie

TENA-merket ble registrert i 1983, og som andre produkter har det gradvis utviklet seg over tid. I løpet av årene som har gått har vi lyttet, vært innovative og utviklet nye produkter. Fra den spede begynnelse har vi vokst frem som verdens ledende merkevare på inkontinens, som brukes av millioner av mennesker over hele verden.
To forskere i hvite frakker ser over notatene sine i et laboratorium.

1970-årene

Produktsikkerhet – med oss fra begynnelsen av

Produktsikkerhet er sentralt for TENA-merket siden begynnelsen av. Alle TENA-produkter gjennomgår robuste sikkerhetsprosedyrer og er trygge for bruk til sitt tiltenkte formål. De inneholder vanlige materialer som brukes i en rekke absorberende hygieneprodukter i mange år av millioner av mennesker over hele verdenen.
En annonse fra 60-tallet viser en modell som bruker inkontinensbleier til engangsbruk.

1960-årene

Fra begynnelsen: bryte tabuer, forbedre livskvalitet

Vi har vår opprinnelse fra tidlig 60-tallet når vi (som en svensk bedrift ved navn Mölnlycke) utviklet de første bleiene til engangsbruk og underbukser for pasienter rammet av inkontinens. Vi var det første selskapet til å annonsere inkontinens-produkter med åpenhet, bevisstgjøring og aksept for denne helt vanlige tilstanden.