Vår Globale Leverandørstandard

Alle våre leverandører må overholde TENAs globale leverandørstandard, som inkluderer krav relatert til kvalitet, produktsikkerhet og miljøet. Den inneholder også våre etiske retningslinjer for leverandører, som dekker områder som menneskerettigheter og arbeidsforhold. 

«Vår globale leverandørstandard stadfester minimumskravene for å bli en leverandør for TENA.»

Maria Mollberg, , Leder for globale bærekraftige anskaffelser

Vi øker innsatsen

I videoen ovenfor gir Maria Mollberg, leder for bærekraftige anskaffelser, en oversikt over historien bak vår globale leverandørstandard og krav til alle potensielle leverandører som ønsker å inngå partnerskap med TENA. 
 
Her er noen vesentlige ting å ta med seg:
 
 • Vår globale leverandørstandard er et nøkkeldokument som inkluderer alle minimumskravene som enhver potensiell leverandør må følge for å kunne jobbe med oss hos TENA. Det dekker områder som bærekraft, kvalitet, produktsikkerhet og miljøet. 
 • Vår globale leverandørstandard inneholder også våre etiske retningslinjer for leverandører, som er basert på internasjonale retningslinjer, så som FNs Global Compact og ILOs kjernekonvensjoner, og dekker krav som TENA-leverandører må tilfredsstille innen områdene av menneskerettigheter, helse og sikkerhet, ansattforhold og etisk forretningspraksis. 
 • Det er tre trinn enhver potensiell leverandør må passere for å kunne bli en TENA-leverandør: 
  • Signere og overholde den globale leverandørstandarden. 
  • Utføre en selvvurdering via SEDEX som viser hvordan de håndterer menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljøsaker. 
  • TENA utfører en risikovurdering av den potensielle leverandører, og utfører en etisk revisjon (SMETA-revisjonsformat), som dekker områder som arbeidsstandarder, helse og sikkerhet og etisk forretningspraksis. Leverandører må følge lokal lovgivning relatert til f.eks. arbeidstid, lønn og alder på ansatte.  
 • Vår standard er i stadig utvikling, da vi kontinuerlig tilpasser oss sosiale, etiske og miljømessige krav, både fra samfunnet og fra våre kunder og forbrukere.  
 • Vi oppdaterer kontinuerlig vår leverandørstandard for å sikre at den dekker de utviklende kravene relatert til menneskerettigheter og miljøet, f.eks. bruk av plast i våre produkter og emballasje.