Livssyklusanalyser

Vi vil forbedre velvære mens vi reduserer det miljømessige fotavtrykket. En livssyklusanalyse (LCA) er det eneste verifiserte verktøyet der du måler den totale miljøpåvirkningen av et produkts livssyklus. Ved å integrere LCA-er inn i vårt innovasjonsarbeid, kan vi minimere avfall i produktene våre, utvikle ny design og bærekraftige materialer og oppnå en mer ressurseffektiv produksjon og transport.  

«Den største miljøpåvirkningen kommer fra produksjonen av råmaterialer, og den neste fra etter-forbruker fasen. Det betyr at vi må tenke på å ha smartere design med bærekraftige materialer, men bruke mindre av dem.»

Susan Iliefski Janols, visedirektør i Sustainability Products & Services , Global Brand, innovasjon og bærekraft

Vår nøkkel til et mindre karbonavtrykk

I videoen ovenfor, diskuterer Susan Iliefski Janols, VP for bærekraftige produkter og tjenester, vårt arbeid med Livssyklusanalyse – fra hvordan det startet tidlig på 90-tallet til hva det betyr for vår daglige og langtidsdrift. 
 
Her er noen vesentlige ting å ta med seg: 
 
  • En livssyklusanalyse (LCA) er det eneste verktøyet der du måler den totale miljøpåvirkningen på et produkt gjennom hele dets livssyklus; fra produksjon av materialer og produkter, til transporter, bruk og sirkularitet etter bruk. 
  • En LCA for en innovasjon er basert på den samme forskningen og standardene som for et utvalg, men en utvalgs-LCA dekker alle produkter solgt i en region over en tidsperiode. Dette betyr at du inkluderer innovasjoner sammen med steg-for-steg forbedringer i daglig produksjon. 
  • LCA-er lar oss tenke på hvordan vi designer og utvikler kvalitetsprodukter med et minimalt karbonavtrykk – for eksempel ved å utvikle smartere design, bruke overlegne materialer og minimere avfall. 
  • Resultatet av en LCA kan kommuniseres gjennom en miljøprodukterklæring (EPD) – en uavhengig verifisering som viser miljøinformasjon om et produkt, basert på hele livvssyklusen. EPD-er for de fleste TENA-produkter kan finnes på nettstedet til EPD International.