Karbonavtrykk: hvorfor det betyr noe for TENA og for deg

La oss ta en titt på det vi vet. Vi vet jordkloden varmes opp på grunn av klimagasser som forårsakes av menneskelige utslipp i atmosfæren. Vi vet vi må redusere disse utslippene betraktelig og kjapt for å unngå de verste effektene av klimaendringer. Vi vet også at skalaen for denne utfordringen vil kreve et grensesprengende samarbeid mellom alle deler av samfunnet. 

Bare føtter til en gruppe i en sirkel på en sandstrand
Vi må ta ansvar for våre egne utslipp. I TENA tar vi godt imot utfordringen. Men for å være en del av løsningen hjelper det å vite hvor stor del du er av problemet. Og det er mye mer av problemet enn kun drivstoffet i bilene våre og strømmen fra stikkontakten. 
 
Det er her ideen om et karbonavtrykk kommer inn. Karbonutslippene gir et avtrykk på jordkloden vår, akkurat som foten legger igjen et avtrykk på bakken. Det er et praktisk måleverktøy for å vise påvirkningen en person, eller produkt, eller organisasjon har på klimaet. 
TENA fabrikkarbeider som lukker en pakke

Hva er inkluderert, og hvordan det legges sammen

I store trekk er karbonavtrykket et mål på all karbondioksid (CO2) og andre utslipp av drivhusgasser som forårsakes av levesettet ditt hvert år. Ja, det er utslippene fra alle turene du tok og strømmen du brukte. Men det er også utslippene som gikk inn i alle produktene du har brukt og tjenestene du har kjøpt. 
 
Det er slik med våre produkter også. Livssyklusen for TENA-produkter begynner med å hente naturressurser og produsere råvarer. Deretter inngår alle råvarene i produksjonsstadiet. Når produktet er ferdig, transporteres det til brukeren og til slutt kaster brukeren det når det har tjent formålet. Hvert ledd involverer energi, transport og avfallshåndtering. Så for å virkelig få vite karbonavtrykket vårt, må vi ta hensyn til alle disse leddene.
Fotavtrykk i sanden på en strand nær sjøen

Hva det betyr for hver av oss, og hvorfor TENA tror på dette

I Storbritannia var det gjennomsnittlige karbonavtrykket for enkeltpersoner 7,7 tonn i 20171. Det betyr at den enkelte var ansvarlig for omtrent 7,7 tonn karbonutslipp på ett år grunnet levesettet sitt. Dette gjelder også for TENA. Ansvaret for utslipp i hvert stadie av produktets livssyklus hviler på oss.
 
Fokus på å redusere karbonavtrykk er den riktige veien fremover, og for TENA, den viktigste. Vi ser det faktisk som en mulighet. Ved å se på utslipp i alle ledd av driften, og i hver eneste fase i livssyklusen til produktene våre, mangedobler vi grepene vi kan ta. Og det er alle de små stegene som vil føre oss dit vi må være.
 
 
 
1) Eurostat, drivhusgass-utslipp per kapita. Hentet fra https://ec.europa.eu/eurostat/
Nærbilde som viser en gammel vekt

«Vent litt, jeg trodde CO2 var en gass. Hvordan kan gass ha en vekt?»

Faktisk har den en vekt. En helium-ballong er ikke vektløs. Den stiger fordi den veier mindre enn den omkringliggende luften, akkurat som trepinner veier mindre enn vannet rundt. Det er faktisk en enorm masse i atmosfæren over hodene våre til enhver tid. Vi merker det bare ikke, på samme måte som en dyphavsfisk ikke merker vekten av havet over seg. 
 
For å se for seg ett tonn ren CO2 i gassform2 kan du forestille deg en ball som er 10 meter i diameter. Forestill deg nå 7 eller 8 stykker av disse, så vil du være i nærheten av mengden utslipp fra den gjennomsnittlige briten hvert år. Det utgjør omtrent 21 kilo per dag, eller nok til å fylle en ball som er ca. 2,8 meter i diameter.
 
 
 
2) i romtemperatur
To mennesker som løper på en bane med spor av grønne fotavtrykk over bildet

Det er mye som må gjøres, men vi skal komme dit sammen

For å unngå de verste effektene av klimaendringene, må vi krympe det årlige karbonavtrykket for hver eneste person på jorden til mindre enn 2 tonn innen 20503. Det er mindre enn 5,5 kilo per dag for alle sammen. Selvfølgelig gir dette en større utfordring for noen land enn andre, da ikke alle land har det samme karbonavtrykket i dag. Men det er tydelig at vi må gjøre endringer, alle sammen.
 
Det er også tydelig at vi er i samme båt når det gjelder karbonavtrykk. Når du bruker et TENA-produkt, som er en del av ditt avtrykk, så blir det vårt ansvar også. Derfor, når vi gjør det bedre, så gjør du det bedre du også. 
 
Det er slik vi skal komme dit sammen. Ved å krympe vårt eget avtrykk, og dermed ditt, ett steg av gangen.
 
 
 
3) Svenske miljøvernmyndigheter, Hvordan kan jeg redusere karbonavtrykket mitt. Hentet fra https://www.naturvardsverket.se/en/topics/climate-transition/omraden/klimatet-och-konsumtionen/how-can-i-reduce-my-carbon-footprint/
Grønne matvarer i et nett som vises delvis på et hvitt marmorbord

Vi må alle ta grep. Og noen av oss må gjøre mer.

Ekte forandring i livsstil og forbruksmønstre er nødvendig,4 og det finnes effektive grep vi kan benytte oss av som enkeltpersoner for å redusere karbonavtrykket. Dette omfatter å redusere bruken av fossilt drivstoff til bilreiser, bruke boligene våre på smartere måter, konvertere til fornybar energi, erstatte meieriprodukter og rødt kjøtt hvor det er mulig, samt velge mer bærekraftige produkter. 
 
Samtidig bærer noen av oss et større ansvar. Myndigheter, institusjoner og selskaper som oss må ta mange av de tunge løftene. I TENA er det god grunn til å være optimist. Mye kan skje på 30 år hvis vi legger oss i selen. 
 
 
 
4) I henhold til 2014 rapporten fra IPCC
En pakke TENA Discreet inkontinensbind på en blå bakgrunn med en sti av grønne fotavtrykk på høyre side

Størrelsen på karbonavtrykket fra produktene våre i dag

Siden 2008 har vi tatt grep for å halvere karbonavtrykket innen 2030. Så langt ligger vi godt an etter planen. For å gjøre utviklingen så åpen som mulig, publiserer vi karbonavtrykket for TENA-produkter i det som omtales som miljøproduktdeklarasjoner (Environmental Product Declarations (EPD-er)). Dette er en uavhengig verifisering som gir miljøopplysninger om et produkt etter den fullstendige livssyklusen. 
 
For eksempel, en EPD for TENA Lady Discreet Normal bind viser at ett bind har et karbonavtrykk på 39 g. Det brukes omtrent fire bind i løpet av en dag, som utgjør 156 g per dag.