Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. · Hva er informasjonskapsler? Jeg samtykker

FNs bærekraftsmål [Sustainable Development Goals (SDG)]

FNs mål for en bærekraftig utvikling av planeten vår ble etablert i 2016 med en klar visjon for 2030. Hos TENA har vi kartlagt aktivitetene våre opp mot seks av disse målene som er relatert til våre egne tre mål: velvære, mer fra mindre og sirkularitet.

Vi engasjerer oss gjennom vår forretningsvirksomhet og ekspertise med støtte til å oppnå FNs bærekraftsmål. Dette gjør at Essity kan bidra til å gjøre verden bedre. Ved å samarbeide med andre som deler samme utfordringer og muligheter, vil vi skape synergier som bidrar til å oppnå FNs bærekraftsmål.
 
Det er vår oppfatning at arbeid som tar sikte mot å oppfylle FNs bærekraftsmål vil skape en bedre verden, samtidig som det skaper gode forretningsmuligheter for selskaper over hele verden, ikke minst innen helse, hygiene og renhold, der vi innehar enestående ekspertise.
De prioriterte bærekraftsmålene er:
3. God helse
5. Likestilling mellom kjønnene
6. Rent vann og gode sanitærforhold
12. Ansvarlig forbruk og produksjon
13. Stoppe klimaendringene
15. Liv på land

God helse og velvære

God helse og velvære

Bidra hver dag til at flere mennesker kan ha et mer fullverdig liv med tilgang til bærekraftige hygiene- og helseløsninger og gi opplæring om dette.
 
Les mer om hvordan vi arbeider med dette:

Likestilling mellom kjønnene

Bryte tabuer rundt temaer som menstruasjon og inkontinens. Gjøre at kvinner, jenter, menn og andre i familien som er påvirket med å delta fullt i samfunnet.
 
Les mer om hvordan vi arbeider med dette:

Likestilling mellom kjønnene

Rent vann og gode sanitærforhold

Rent vann og gode sanitærforhold

Forbedre tilgangen til bærekraftige hygieneløsninger der det trengs. Sikte mot effektiv vannhåndtering gjennom hele livssyklusen.
 
Les mer om hvordan vi arbeider med dette:

Ansvarlig forbruk og produksjon

Bidra til et bærekraftig og sirkulært samfunn. Sikre ressurseffektivitet, produkt- og tjenestedesign med et livssyklusperspektiv. Vi vil kontinuerlig forbedre bærekraftsprofilen av våre innovasjoner, og sikre trygge, miljøvennlige og samfunnsmessig solide materialer i produktene våre.
 
Les mer om hvordan vi arbeider med dette:

Ansvarlig forbruk

Stoppe klimaendringene

Stoppe klimaendringene

Fokus på karbonreduksjon gjennom hele livssyklusen, fra ansvarlig skogforvaltning, via energien hos våre leverandører og Essitys produksjon, til produktene vi leverer til våre kunder og forbrukere.
 
Les mer om hvordan vi arbeider med dette:

Liv på land

Ansvarlig bruk av fiber og andre materialer fra bærekraftige og fornybare ressurser. Essity forplikter seg til ansvarlig skogforvaltning og å bevare det biologiske mangfoldet i skogene våre.
 
Les mer om hvordan vi arbeider med dette:

Liv på land

De forente nasjoners bærekraftsmål

De forente nasjoners bærekraftsmål

De forente nasjoners bærekraftsmål (også kalt 2030-agendaen for bærekraftsmål) er en handlingsplan for mennesker, planeten vår og bekjempelse av fattigdom. Det er 17 mål, hvert med en rekke delmål som kontinuerlig følges opp. Målet og delmålene sikter mot å stimulere handling frem til 2030 i områder med kritisk viktighet for menneskeheten og planeten.
 
Bærekraftsmålene ble vedtatt av FN i 2015.
 
Les mer om FNs bærekraftsmål her:
https://sustainabledevelopment.un.org