Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. · Hva er informasjonskapsler? Jeg samtykker

TENA U-test direkte i bleien

Enkelt og komfortabelt å påvise urinveisinfeksjoner hos inkontinente brukere med symptomer med U-test.

Testen plasseres i en ren bleie ved ordinært bleieskift. Ingen separat urininnsamling er nødvendig. Både urininnsamling og analyse skjer mens testen er i bleien. Resultatene er tilgjengelige 15 minutter etter vannlating og er gyldige i opptil 24 timer.

Ikke-invaderende

TENA U-test er rask, ikke-invaderende og komfortabel for brukeren. Ingen separat urininnsamling er nødvendig. Både innsamling av urin og analyse finner sted mens testen ligger i bleien, hvilket betyr at smertefull kateterisering unngås.

Mer tid til pleie

TENA U-test integreres i de normale rutinene for skifting av bleie. Det tar maksimalt fem minutter å håndtere testen. Dette er gjennomsnittlig 70 % raskere enn tradisjonelle metoder med separat urininnsamling og analyse.[1] Bruk av TENA U-test frigir tid til mer tilfredsstillende pleie.

Klinisk bevist [2]

TENA U-test tilbyr påvisning av urinveisinfeksjon direkte i bleien, gjennom påvisning av nitritt og/eller leukocytter i urinen. Testen har blitt evaluert med godt resultat i en klinisk studie, og er EU-sertifisert som et in-vitro diagnoseapparat (IVD).

UVI rammer opptil 50 % av beboerne på sykehjem

Urinveisinfeksjon (UVI) er den mest vanlige bakterielle infeksjonen på sykehjem. [3] Det finnes også andre tilstander med lignende symptomer, og det er derfor viktig å påvise eller utelukke UVI for å igangsette riktig behandling.

Forbedret velvære for brukerne og bedre arbeidsforhold for omsorgspersonene

TENA U-test er en integrert test som samler og analyserer urin direkte i bleien. Det er en helt ny måte å påvise urinveisinfeksjon på hos inkontinente brukere. Ingen separat urininnsamling er nødvendig. Løsningen har blitt evaluert med godt resultat i en klinisk studie, og bevist å forbedre velværen til brukeren og arbeidsforholdene til omsorgspersonen.

89 % av sykepleierne opplevde at TENA U-test økte brukerens komfort [4]

Ifølge et case-studie med 15 sykehjem i Sverige og Nederland, opplevde 89 % av sykepleierne at TENA U-test økte brukerens komfort. Feltarbeid og datainnsamling ble utført av Scandinfo.

100 % av sykepleierne opplevde bedre arbeidsforhold med TENA U-test [4]

Ifølge et case-studie med 15 sykehjem i Sverige og Nederland, opplevde 100 % av sykepleierne forbedrede arbeidsforhold. Feltarbeid og datainnsamling ble utført av Scandinfo.

TENA U-test er 70 % raskere enn tradisjonelle metoder

Plassering, fjerning og avlesning av TENA U-test tar maksimalt fem minutter. Bruk av tradisjonelle metoder, inkludert urininnsamling og analyse, tar gjennomsnittlig 16,8 minutter. Dette betyr at TENA U-test er 70 % raskere, gjennomsnittlig, sammenlignet med urininnsamling med beger, kar, kateterisering, urin-bind og dipstick [1].

Fordeler for brukere, personell og hele sykehjemmet

TENA U-test er spesielt utviklet for inkontinente brukere med symptomer på urinveisinfeksjon. Den raske og komfortable prosessen med påvisning direkte i bleien er også fordelaktig for personalet og sykehjemmet.

TENA U-test

Fordeler for brukeren

 • ingen behov for å gi en urinprøve
 • rask, ikke-invaderende prosedyre
 • komfortabel å bruke og opprettholder brukerens verdighet
 • unngår smertefull kateterisering

Fordeler for personalet

 • mindre stress og frustrasjon da de ikke må fremskaffe en urinprøve
 • integreres i vanlige rutiner for bleieskift
 • mer tid til mer tilfredsstillende pleie

Fordeler for sykehjemmet

 • mer effektive daglige rutiner

 • færre komplikasjoner

 • mindre sykehusinnleggelse

 • forbedret kvalitet på pleien

Enkel å bruke og tolke

Legg TENA U-test med forsiden ned i en ren bleie og fjern den ved neste skift. Sjekk resultatkortet. Resultatene er gyldige i opptil 24 timer.

 1. Så snart nok urin er samlet opp, vil gyldighetsindikatoren endre farge fra grønn til oransje.

 2. Nitrittindikatoren vil endre farge fra hvit til rosa og/eller leukocyttindikatoren fra hvit til fiolett hvis testen er positiv for urinveisinfeksjon.

 3. Gyldighetsindikatoren på en ny TENA U-test er grønn.

710x420_TENA_prof_U-test.jpg

Hvordan bruke TENA U-test

TENA U-test

Trinn 1

Bruk TENA U-test direkte i bleien rett etter at den tas ut av emballasjen.

TENA U-test

Trinn 2

Ta på bleien som vanlig. Testresultatene er tilgjengelige 15 minutter etter vannlating.

TENA U-test

Trinn 3

Følg normale rutiner for bytte av bleie. Fjern TENA U-test fra bleien ved bleieskift.

TENA U-test

Trinn 4

Avles resultatene av TENA U-test. Gyldig i opptil 24 timer.

Hva er en UVI?

En urinveisinfeksjon (UVI) er en bakteriell infeksjon. Den oppstår når mikroorganismer, vanligvis bakterier fra fordøyelsessystemet, penetrerer trakten gjennom uretraåpningen og formerer seg der. De fleste infeksjoner forårsakes av Escherichia coli (E. coli)-stammer som forekommer naturlig i tarmene. 

Urinveiene består av nyrene, urinlederen, blæren og uretra. Infeksjoner kan forekomme i alle deler av urinveiene. En ubehandlet UTI kan føre til skade på blære og nyrer.

Hva er årsaken til UTI?

Urinveisinfeksjoner forårsakes av bakterier som formerer seg og sprer seg. 

Dette forårsaker blant annet:

 • Cystitt (blæreinfeksjon) 
 • Pyelonefritt (nyreinfeksjon)  
 • Uretritt (infeksjon i urinrøret som fører urinen fra blæren) 

Vanligvis inneholder urinen hverken bakterier eller andre organismer. Bakteriene som forårsaker UVI kommer som regel fra anus eller vagina, og kommer deretter inn blæren og nyrene. 

Kvinner er mer utsatt for UVI fordi deres uretra er kortere, hvilket gjør at det er enklere for bakteriene å spre seg. Dessuten ligger urinveisåpningen nærmere anus hos kvinner.

Hvem er spesielt utsatt for å få UVI?

Noen har større risiko for å få urinveisinfeksjoner enn andre. Følgende grupper er statistisk sett mer utsatt:

Kvinner med inkontinens:

Kvinner med inkontinens får UVI 2–5 ganger så ofte som kvinner uten inkontinens.

Seksuelt aktive kvinner:

Infeksjoner forekommer ofte etter samleie, fordi det gir anledning til spredning av bakterier til blæren. I tillegg kan prevensjonsmidler som pessar og sæddrepende midler endre den normale bakteriefloraen i urinveiene. 

Gravide kvinner:

Fysiologiske endringer under graviditeten som skyldes hormoner eller andre forhold, kan også gjøre at det lettere oppstår bakterieinfeksjoner. Hvis de ikke behandles, kan opptil 40 % av tilfellene resultere i nyreinfeksjoner. Derfor blir alle gravide kvinner anbefalt en test for asymptomatisk bakteriuri.

Kvinner med gjentatte urinveisinfeksjoner:

Hyppige tilfeller av UVI kan forekomme hos kvinner som ellers er friske. «Gjentatte» defineres som tre infeksjoner i løpet av et år, eller to i løpet av seks måneder. 

Kvinner etter menopausen:

Eldre kvinner kan i økende grad oppleve at det er vanskelig å tømme urinblæren helt. Oppsamling av urin i blæren gjør at de vanligvis svært små bakterieforekomstene som finnes der, kan formere seg og føre til infeksjon. Imidlertid er årsakene til UVI i slike tilfeller ofte ukjent. 

Kvinner som lider av urinobstruksjon:

Urinobstruksjon reduserer tilstrømmingen av urin til blæren, noe som kan føre til at det oppstår infeksjoner. 

Kvinner med diabetes:

Diabetes eller immunsystemsykdommer øker risikoen for UVI. 

Kvinner med blærekateter:

Kateter eller rør i blæren er ofte en årsak til infeksjoner. 

Pasienter med innlagt kateter er spesielt utsatt for å få UTI. Personer som ikke klarer å urinere, og bevisstløse eller svært syke personer, trenger ofte kateter i lange perioder. Spesielt eldre mennesker eller personer som lider av sykdommer i nervesystemet og ikke lenger kan kontrollere blæren, kan til og med måtte bruke kateter resten av livet. Bakteriene som utvikler seg i slike katetre, kan infisere blæren.

Hva er symptomene på UVI?

UVI kan merkes på følgende måter:

 • hyppigere trang til vannlating 
 • ukontrollert trang til vannlating 
 • urininkontinens (UI) 
 • smerte ved vannlating (f.eks. brennende følelse) 
 • illeluktende urin 
 • variasjon i urinmengden – noen ganger mer, noen ganger mindre enn vanlig 
 • smerte i bekken, mage, korsryggen eller siden 
 • frysninger, feber, svettetokter 
 • smerte under samleie

Hos eldre: Ingen av de vanlige symptomene trenger å være til stede, men følgende forhold kan være symptomer på UVI:

 • svekket allmenntilstand

 • økt grad av demens

 • plutselig inkontinens eller økt grad av inkontinens

Hvordan får man diagnostisert en UVI?

Legen din vil tolke symptomene dine, undersøke deg grundig og sende urinprøven din til et laboratorium hvor den testes for nitritt, leukocytter (hvite blodceller) og andre parametre.

I tillegg kan legen foreta en dyrking av urinen for å bekrefte en positiv kjemikalietest for nitritt og leukocytter, samt foreta et antibiogram for å velge riktig antibiotikum for behandlingen.

Hva går behandlingen ut på?

UTI forårsakes av bakterier, og krever dermed behandling med antibiotika. Antibiotika som blir forskrevet må tas gjennom hele perioden du får beskjed om, selv om symptomene forsvinner tidlig.

Hvor lang tid tar det?

Som en regel forsvinner symptomene på infeksjonen etter tre til fire dager

Hva kan være årsaken til et positivt resultat for leukocytter og negativt resultat for nitritt?

Minst fire timer, men dette er ofte ikke tilfelle i praksis – man ser dette oftest i prøver av morgenurin

Skriftlige kilder: European Urinanalysis Guidelines; Scan. J. Clin. Lab. Invest., 2000; 60:1-96: Urinen må være 4–8 timer i blæren. Dette er vesentlig for at det skal bli en tilstrekkelig nitrittkonsentrasjon i urinen til å gi utslag med dipstick-metoden, og dermed på vår test. 

Derfor kan man i praksis forvente få positive nitrittresultater hvis det ikke brukes morgenurinprøver. Siden UVI i en viss grad øker vannlatingshyppigheten, er det sjeldent at urinen blir så lenge i blæren. 

ARESC Study, Naber, 2008: I praksis er det bare 30 % av kvinnelige pasienter med bakteriuri som får positivt resultat for nitritt.

Hemmere – høye konsentrasjoner av C-vitaminer, antibiotikabehandling

UVI forårsaket av bakterier som ikke produserer nitritt, eller andre mikroorganismer, er– svært sjeldne; de aller fleste tilfeller av UVI er forårsaket av E.coli

Lavt innhold av nitritt i dietten – svært sjeldent

Gammel urin – videre reaksjon av nitritt til nitrogen.

Dette skjer ikke ofte i praksis, siden urinprøver vanligvis behandles i løpet av kort tid for å unngå slike reaksjoner.

Ved hjelp av TENA U-test er dette praktisk talt umulig, siden urinen tas opp av testen straks brukeren har latt vannet, og den kjemiske reaksjonen starter straks urinen opptas av testkortet – ingen endring – ingen videre reaksjon av nitritt som finnes i urinen.

Andre årsaker til påvisning av leukocytter – for eksempel en annen type infeksjon eller årsak til infeksjon, må absolutt undersøkes nærmere av en lege

TILTAK: ta testen på nytt med morgenurin

For TENA U-test: Hvis leukocyttindikatoren viser et positivt resultat, er dette et tegn på at det er behov for nærmere undersøkelser og informasjon som gis til legen for å få veiledning om videre tiltak

Hvordan tolkes svake fargenyanser?

Leukocyttindikator:

Hvis pasienten har latt vannet mindre enn 15 minutter før bleieskift og evaluering av resultatet av TENA U-test, har den kjemiske reaksjonen ikke hatt tilstrekkelig tid til å utvikle indikasjonen på et positivt testresultat. Derfor må resultatet sjekkes på nytt etter 15 minutter for verifisering.

Man må i ethvert tilfelle ta utgangspunkt i at en fiolett leukocyttindikator betyr forekomst av analytt, og at det er en UVI og/eller infeksjon.

Nitrittindikator:

Reaksjonen på nitrittindikatoren utvikles svært raskt og gir en intens farge. Derfor forventer man for så vidt ikke at resultatet gir en svak farge. Hvis urinen er mørk ̶ for eksempel på grunn av rødbeter eller lavt væskeinntak – kan dette føre til en mørkere negativ indikator, som neppe kan misoppfattes som et positivt resultat. 

Vær derfor oppmerksom på slike forstyrrende parametere når du tolker testresultatet.

Kan det forekomme at reaksjonen i leukocyttindikatoren er forsinket, og hvorfor?

Bare i noen svært få tilfeller kan det oppstå en forsinket reaksjon i leukocyttindikatoren. 

Årsaker:

 • relativt lave leukocyttverdier i nærheten av eller rundt C/O (ca. 10 leukocytter/µl), for eksempel, eller pga. kontaminasjon

Dette vil gi et svakt farget punktmønster på indikatoren. Ta eventuelt testen på nytt for et entydig resultat.

 • langsom oppfylling av urin i reaksjonskammeret (leukocyttene forsinkes av en slags kromatografisk effekt og transporteres for sent til reaksjonsoverflaten). 

Dette vil føre til en delvis, men homogen farging av indikatorfeltet. Ta eventuelt testen på nytt for et entydig resultat.

Hvorfor bør et gyldig, negativt testresultat verifiseres på nytt etter 15 min?

Teoretisk sett kan blæren ha blitt tømt like før resultatet av TENA U-testen ble avlest. For at det skal være tilstrekkelig tid til å fullføre de kjemiske reaksjonene, og at man dermed skal kunne være helt sikker på at et negativt testresultat ikke endres til et positivt resultat senere, anbefales det at man sjekker resultatet på nytt etter 15 min.

Hvor lenge kan TENA U-test være i bleien som pasienten har på?

TENA U-test kan være i bleien som pasienten har på helt til pasienten tømmer blæren, og i henhold til vanlige rutiner for bleieskift. Teknisk sett kan testen være i bleien til pasienten i opptil 18 timer.

Hvor mye urin trengs for at TENA U-test skal være gyldig?

Kammeret i testkortet tar ikke opp mer enn 200 µl. For at testen skal være gyldig, trengs ca. 2 ml urin, hvis urindråpene havner direkte på eller like ved åpningen på testkortet. Hvis urinen havner i området rundt åpningen, trengs ca. 10 ml.

Midtstråleurin (nødvendig når man tar en vanlig urinprøve) er ikke nødvendig når man bruker TENA U-test – hvorfor?

Det er vanlig å ta en midtstråleprøve for å unngå eventuell kontaminasjon fra bakterier som befinner seg i uretra. Slike kontaminerende bakterier kan føre til falskt positive resultater når urinen dyrkes.

Hvis slike bakterier spres under bruk av TENA U-test, kan de komme inn i testkortet. Men på grunn av det kjemiske miljøet der, kan ikke bakteriene være metabolsk aktive, og de produserer ikke nitritt. Derfor kan de heller ikke forårsake falskt positive resultater.

Hvis leukocyttene som befinner seg utenfor uretra spres til testkammeret, kan de forårsake en ujevn fiolett farge, som ikke skal tolkes som et positivt resultat i henhold til beskrivelsen i brosjyren.

Hvis urinen er i blæren i mindre enn 4 timer, rekker ikke bakteriene å omdanne nitrat til nitritt og resultatet vises ikke som positivt. Hvordan fungerer dette med TENA U-test?

Det samme gjelder for TENA U-test. Hvis bakteriekonsentrasjonen er lav, nås kanskje ikke deteksjonsgrensen for nitritt. Alle tester som er basert på tørrkjemi, har denne begrensningen. Det gjelder ikke bare TENA U-test.

Hvis urinen er i blæren i mindre enn 4 timer, rekker ikke bakteriene å omdanne nitrat til nitritt og resultatet vises ikke som positivt. Hvordan fungerer dette med TENA U-test?

Det samme gjelder for TENA U-test. Hvis bakteriekonsentrasjonen er lav, nås kanskje ikke deteksjonsgrensen for nitritt. Alle tester som er basert på tørrkjemi, har denne begrensningen. Det gjelder ikke bare TENA U-test.

Bakteriuri er en svært vanlig tilstand hos langtidspasienter i institusjoner. Opptil 90 % av pasientene har bakteriuri med leukocytter i urinen, men uten symptomer. Hvordan fungerer dette sammen med TENA U-test?

Denne vanlige tilstanden er kjent som asymptomatisk bakteriuri, og skal verken undersøkes eller behandles (endelig beslutning tas av ansvarlig lege). TENA U-test må bare brukes når det er mistanke om urinveisinfeksjon, basert på tilstedeværelse av symptomer, for eksempel at brukeren har generelt dårligere allmenntilstand, økt inkontinens, er mer forvirret eller har høy feber. Symptomene er generelt ikke spesielt spesifikke hos eldre personer, og derfor kan ikke diagnosen baseres kun på symptomer. Da brukes TENA U-test til å teste forekomsten av både nitritt og leukocytter. Hvis resultat av TENA U-test er negativt, er ikke UTI årsaken til disse uspesifikke symptomene, og man må lete etter andre årsaker.

Enterokokker og pseudomonas danner ikke nitritter – hvor stor er muligheten for falskt negative resultater og hva er risikoen?

E. coli er fremdeles den hyppigste årsaken til urinveisinfeksjon hos eldre. Mikroorganismene enterokokker og pseudomonas kan imidlertid også være utløsende mikroorganismer. Hvis en av disse organismene er årsaken til UVI, vil leukocyttindikatoren fortsatt vise at det foreligger en infeksjon i blæren, og at det er nødvendig med videre undersøkelser. Siden begge disse organismene også er kjent for å ha høy antibiotikaresistens, vil det å dyrke urinen være den beste måten for å finne ut hvilket antibiotikum som skal brukes. Empirisk behandling vil sannsynligvis ikke lykkes.

Hvilket nivå av leukocytter trengs for at TENA U-test skal gi positivt resultat?

Man trenger en urinprøve som ikke er kontaminert. Den kan tas som en midtstråleprøve på toalettet, eller ved hjelp av invasive metoder som kateterisering eller suprapubisk aspirasjon.

Det finnes testsett på markedet med egnet agar for dyrking av bakterier tilgjengelig som dyppetester (se bildene nedenfor). Agarplatene dyppes i urinprøven og settes straks tilbake i beholderne. Beholderne med agarplatene settes deretter til dyrking ved 37 °C, som er egnede forhold for bakterievekst.

Etter leverandørens anbefalte dyrkingstid sjekkes agarplatene for å se antall bakteriekolonier som vokser der (se bildet nedenfor). Referansebildene hjelper deg med å vurdere bakteriekonsentrasjonen i urinprøven som testes og å fastslå om det eventuelt foreligger en urinveisinfeksjon.

Hva er et antibiogram og hvordan utføres det?

Én koloni fra urindyrkingen spres utover en ny agarplate. Deretter plasseres små runde skiver, som hver inneholder ulike typer antibiotika, oppå agaren. Antibiotikumet diffunderes i agaren. Agarplaten settes på nytt til dyrking ved 37 °C for å fremme bakterieveksten. 

Hvis en ring kommer til syne rundt en av skivene, betyr det at bakteriene er følsomme for antibiotikumet. Dette betyr at dette antibiotikumet er egnet for behandlingen. Hvis det ikke er en ring rundt en skive, betyr det at bakteriene ikke er følsomme. Dette igjen betyr at behandling med dette antibiotikumet ikke vil være vellykket. Eksempler på et antibiogram.

Referanser:

1SCA: Komparativ studie om hvor mye tid som var nødvendig ved bruk av TENA U-test kontra tradisjonelle metoder for påvisning av urinveisinfeksjon. November 2013.
2Krähenbühl et al.: Evaluering av en ny in-vitro-diagnostikk for påvisning av urinveisinfeksjoner hos bleiebarn.  Swiss Med Wkly. 2012;142:w13560.
3Nicolle et al.: Urinveisinfeksjoner i fasiliteter for langsiktig omsorg. Infect Control Hosp Epidemiol. 1993; 14 (4); 220-225.
4Augur: Kvantitativ produkttest i Sverige og Nederland. 2011; Sponsor: SCA.