TENA Hudomsorg

Kombinerer hudpleie og kontinenspleie for sunn hud

Sunn hud er essensielt for livskvalitet

TENA er verdensleder innen kontinenspleie, men mange kjenner ikke den rollen våre produkter og tjenester har når det gjelder å holde huden sunn. Hudpleie og kontinenspleie er tett knyttet sammen. Det er derfor vi tilbyr en integrert løsning, som kombinerer innovativ kontinenspleie og hudpleieprodukter. Sammen med våre tjenester og vår støtte, bidrar de til å opprettholde en sunn hud og forbedre livskvaliteten til brukeren.

Vi hjelper deg med å innfri individuelle behov for din hudhelse

De tre viktigste faktorene innen hudomsorg er reduksjon av fuktighet, god rengjøring og beskyttelse. TENA produktutvalg tar seg av alle disse tre aspektene. Det integrerte utvalget kan skreddersys til de unike individuelle behovene for de som trenger pleie, slik at det riktige produktet gis til riktig person på den riktige måten.

Se videoen vår, og lær om våre påviste løsninger for bedre hudomsorg

Sykepleier gir råd

Forebyggende pleie er fordelaktig for alle

Hudproblemer, som inkontinensassosiert dermatitt, er enklere å forebygge enn å behandle. Å ta en integrert, forebyggende tilnærming til hudomsorg er fordelaktig for brukeren, helsepersonell som yter pleien og organisasjonen samlet sett.

Referanser

* Innenfor rammen av TENA Solutions og implementeringen av TENA beste praksis
1.  Essity arkiverte data (spørreundersøkelser blant ansatte): All statistikk er basert på resultater fra mellom -65 TENA Solutions kasusstudier med 550–569 deltakere (avhengig av spørsmålene) rundt om i verden, hovedsakelig i Europa, men også i USA og Canada. Resultatene varierer i forskjellige land og pleiehjem. 2012–14.