Helsepersonell

TENA for institusjon

Hos TENA er vi engasjert i å tilby bedre kontinenspleie for alle. Med våre 50 års erfaring går vi sammen med deg for å skreddersy løsninger som tilbyr optimal tilpasning og funksjonalitet, og som forbedrer kvaliteten på pleien.

Engasjert støtte i ditt daglige arbeid

Hos TENA forstår vi at hver situasjon og hver bruker er unik, og for oss er individuell pleie nøkkelen. Dette betyr å tilby produkter og pleierutiner som er skreddersydd for hver enkelt beboer. Når vi samarbeider med deg hjelper vi deg å tilby god kontinenspleie som forbedrer beboernes livskvalitet og også ivaretar effektiviteten og arbeidsmiljøet ved pleiehjemmet.

Identifiserer individuelle behov

Vi gir deg verktøy som hjelper deg med å vurdere hver av dine beboeres individuelle pleiebehov, slik at du kan tilby riktig individuell pleie. Pleie som er personlig, verdig og effektiv siden du har en bedre forståelse for hva som fungerer for den enkelte.

TENA for sykehjem

Individuelle pleieplaner

Pleieplaner som er skreddersydd til den enkeltes behov er en vital del av optimal kontinenspleie. Våre støtteverktøy hjelper deg med å utforme individuelle pleierutiner som inkluderer produktbruk, toalettrutiner og rutiner for god hudpleie. Individuelle planer forbedrer ikke bare livskvaliteten til beboeren, men støtter også effektiviteten til personalet og arbeidsmiljøet.

Støtter daglig pleie

 Vi tilbyr en rekke støtteverktøy for å hjelpe deg og personalet med å implementere individuelle pleieplaner. Pleieoppfølgingsprogram, service og oppfølging fra erfarne Distriktssjefer, hjelper ditt personale med å yte kontinenspleie som utgjør en forskjell for beboerne og virksomheten.

Varige forbedringer

For å sikre at forbedringene ved pleiehjemmet opprettholdes år etter år, tilbyr vi en rekke verktøy som måler og evaluerer suksessen av våre løsninger. Vi hjelper deg med å fortsette å evaluere budsjettet basert på inkontinensrelaterte kostnader, i tillegg til å gi deg verktøy som måler forbedringene i beboernes hudomsorg, samt tilfredsheten til beboere og personale.

Referanser:

1Arkiverte Essity-opplysninger: En studie av inkontinensprodukter og tjenester i eldreomsorgen i København kommune: Et eksempel fra fire sykehjem. Januar 2011.