Banakekele-prosjektet – å ta vare på dem som trenger det

De fleste som lever i landsbyer i Sør-Afrika styres av stramme budsjetter, uten tilstrekkelig tilgang til helsetjenester. Bevisstheten omkring er lav, men påvirker samtidig en vesentlig andel av befolkningen. I 2018 startet TENA et nytt prosjekt for å hjelpe mennesker i de landlige områdene av Johannesburg ved å gi opplæring om inkontinenspleie.. Vi kaller det Banakekele-prosjektet, et uttrykk på Zulu som betyr å «ta vare på dem».

Mennesker besøker den mobile pop-up klinikken.

Å bli en del av samfunnet

TENA-teamet er stolte av å kunne bidra til Ubuntu-tradisjonen – et sørafrikansk konsept om en felles forbindelse og omtanke – og bli en del av fattige bydelsamfunn ved å tilby helsetjenester i mobile pop-up klinikker. Disse klinikkene tilbyr grunnleggende og rimelig pleie for de som trenger det. Tjenestene som tilbys er blant annet å måle kroppsmasseindeks, blodtrykk, glukosenivåer, HIV og andre grunnleggende prøver. Samtidig presenterte TENA et nytt inkontinensprodukt, like effektive som de som allerede er på markedet, men 50 % rimeligere. 
En helsearbeider viser hvordan man skal bruke de forskjellige inkontinensproduktene fra TENA.

Lokalt helsepersonale erfarer forskjellen

«[TENA]-produktet er enkelt å bruke og har gitt meg mer tid til å gjøre andre ting, i stedet for å bekymre meg for å bytte bleie,» sier Nomusa, en helsearbeider i Sør-Afrika. Phindile, en annen helsearbeider bemerker at «kvaliteten på produktet er bedre, varer lengre og sparer penger [sammenlignet med alternativene].»  
Bilde av gatene i Johannesburg som yrer av mennesker.

Opplæring av lokalsamfunn i inkontinens

I likhet med andre steder i verden er kunnskapen om inkontinens lav og stigmatiseringen er høy. Derfor er det å lære opp samfunn i inkontinens et av hovedmålene til TENA-sykepleiere i Banakekele-prosjektet. 
 
Vi forbedrer helsetilstanden i sørafrikanske samfunn 
Banakekele-prosjektet sammenfaller med TENAs bærekraftsmål om å forbedre helsen til 100 millioner mennesker innen 2030, og har allerede nådd over 16 000 mennesker i 100 lokalsamfunn hvor det har bedret hverdagen i fattige sørafrikanske bydeler.    

TENA-produkter er mer transparente nå enn noensinne før.

Vi har gjort karbonavtrykket fra TENA-produkter synlig for alle, med en oversikt over innhold.

Et røntgenbilde av et inkontinensbind viser fiberdetaljene i bindets absorberende kjerne