Kan personen jeg pleier få TENA på resept?

Dersom urinlekkasjen er av varig art, eller personen trenger hjelpemidler i en periode med behandling, vil man i de fleste tilfeller kunne få TENA på blå resept. Legen kan foreskrive denne.