Hva er kosteffektiv pleie?

Du kan ikke sette en pris på pleien du gir dine nærmeste, men du kan foreta valg om inkontinenspleie som påvirker både kvalitet og økonomi. Denne delen tar for seg faktorer som påvirker både kvaliteten og kostnadene ved inkontinenspleie.

Oppnå best mulig pleie

Det viktigste er å sørge for at den du pleier er både fysisk og psykisk komfortabel. Det innebærer å benytte seg av produkter som gir maksimalt med pleie, og hindrer det negative som inkontinens kan forårsake. Lekkasjer, å våkne på en fuktig madrass og hudirritasjon kan gi både fysiske, følelsesmessige og økonomiske konsekvenser.

Hvilke faktorer kan hinder slike konsekvenser?


• Unngå fukt og lekkasje med beskyttelse som har rask absorpsjon, og som holder urinen borte fra huden
• Produkter som er laget ut i fra hensyn til fysisk og mental tilstand øker komfort og reduserer forbruk
• Mindre fukt betyr redusert risiko for hudirritasjon – særlig hvis den du pleier sitter eller ligger ned i lengre perioder grunnet bevegelseshindringer eller skader
• Dersom personen må skiftes på liggende vil spesialdesignede produkter redusere påkjenningen på pleierens rygg
• Færre lekkasjer betyr færre tilfeller hvor man våkner opp av – og må håndtere – fuktige madrasser
• Færre lekkasjer betyr færre forstyrrelser om natten for dere begge
• Færre lekkasjer betyr færre nærgående skift og mindre skittentøyvask
• Færre lekkasjer betyr redusert skamfølelse og færre grunner til å trekke seg tilbake sosialt
• Redusert hudirritasjon betyr mindre behov for medisinering av huden
• En våtindikator kan redusere unødvendige skift
• Riktig absorpsjonsnivå og størrelse. Du trenger ikke nødvendigvis gå for høyeste nivå av absorpsjon, og du trenger sannsynligvis ulike produkter for dag/natt. (Hvorfor ikke forsøke en gratis prøve?)

Kosteffektiv pleie handler ikke om prisen på et produkt. Det handler om å velge riktig størrelse, absorpsjon og design ut i fra personen du pleier, og å sørge for at produktet sitter riktig på slik at personen føler seg sikker og komfortabel. På den måten vil dere begge ha det bedre følelsesmessig, fysisk og økonomisk.

Lær om hvordan TENA forplikter seg til å utvikle produkter som gir beste mulige pleie i Fordelen med TENA.

Prøv vår funksjon finn produkt for å finne frem til riktig produkt ut i fra behov.