Overløpsinkontinens

Dette er en lekkasje som oppstår når blæren blir overfylt, og ”renner over”. Skyldes hindringer eller nerveskader.