Nevrologisk blæreforstyrrelse

Nerveskader som skyldes sykdom kan påvirke hvordan hjernen og blæren kommuniserer. Det kan resultere i vanskeligheter med å kontrollere blæren, og det å kunne tømme den fullstendig.