Micturition

Engelsk uttrykk og beskrivelse av handlingen; det å urinere.