Menopause

Perioden da menstruasjon opphører (omtales også som klimakterium/overgangsalder).