Etterdrypp (Post-Micturition Dribble/ PMD)

Etterdrypp er når blæren ikke tømmes fullstendig, men forstetter å lekke etter vannlating. Det er vanlig ved forstørret prostata eller svak bekkenbunnsmuskulatur.