Blandingsinkontinens

Det er blandede symptomer, bokstavelig talt. Vanligvis er det en kombinasjon av urge- og stressinkontinens. Hvis du har begge typer er det ofte en av de som opptrer hyppigst, og du bør fokusere på å behandle de vanligste symptomene først.