Hos TENA bruker vi hypermoderne teknologi for å sørge for at produksjonsprosessene er så effektive som mulig. De fleste av fabrikkene våre er sertifisert i henhold til ISO14001, og de nyere produksjonsanleggene våre forberedes for sertifisering. ISO14001 er en uavhengig internasjonal standard for miljøstyring, som sikrer kontinuerlig overholdelse og forbedringer i arbeidet for redusert miljøpåvirkning.

Vi er stolte over resultatene vi har oppnådd så langt. Den hypermoderne teknologien sørger for at omdannelsen av råmaterialer til TENA-produkter er en ren og lite energikrevende prosess. Gjennom forbedringer av produksjonsprosessen, utnyttelse av overskytende råmaterialer og resirkulering av emballasje har vi redusert avfallsmengden som fabrikkene våre i Europa sender til søppelplasser, med nesten 70 prosent de siste seks årene.