Livssyklusanalysen

Eco Actions

Eco Actions er vårt løpende engasjement for å utvikle produkter og tjenester som forbedrer livskvaliteten i hverdagen og reduserer miljøpåvirkningen til et minimum.

Siden 1990-årene har SCA arbeidet hardt for å måle og redusere den samlede miljøpåvirkningen til produktene våre, gjennom en prosess som kalles livssyklussanalyse (Life Cycle Analysis – LCA).

Livssyklusanalysen ser på alle faser i TENAs produksjon, fra innkjøp av råmaterialer og helt frem til produktet kastes. Dette gjør det mulig å beregne det samlede CO2-utslippet knyttet til produktet. Det samlede CO2-utslippet er summen av all drivhusgass som slippes ut i løpet av produktenes livssyklus. Denne informasjonen gjør oss i stand til å ta de beste miljøvalgene. På de neste sidene kan du lese mer om TENAs livssyklus.

Vi har allerede gjort betydelige fremskritt. Mellom 2008 og 2009 reduserte vi CO2-utslippet fra TENA-produkter i Europa med mellom 3 og 17 prosent. For eksempel er CO2-utslippet til TENA Flex redusert med 17 prosent, og CO2-utslippet til TENA Lady er redusert med 11 prosent. (Resultatene er tredjepartsverifisert av IVL Svenska Miljöinstitutet.)

Vi har satt oss noen tøffe mål for å sikre at vi kontinuerlig gjør fremskritt. Vi ønsker å redusere CO2-utslippet ytterligere ved å:

• utvikle bærekraftige løsninger ved hele tiden å forbedre designen på produktene våre og utnytte råmaterialene mer effektivt
• sørge for at råmaterialene vi bruker, kommer fra ansvarlige kilder
• redusere mengden produkt- og emballasjeavfall etter bruk
• redusere CO2-utslippet fra fossilt brensel, og fra kjøpt elektrisitet og varme, med 20 prosent mellom 2005 og 2020
• kontinuerlig redusere avfallsmengden fra fabrikkene våre
• samarbeide med leverandørene for å redusere CO2-utslippene i hele leveringskjeden