Vårt ansvar

Omtanke for mennesker og natur

Hos TENA tar vi bærekraftig utvikling på alvor. For oss innebærer det å ta ansvar for hvordan virksomheten vår påvirker lokalsamfunn og miljøet, på en måte som forbedrer livskvaliteten i dag og bidrar til en bedre morgendag.

Bærekraftig utvikling er ingen ny tanke for oss, eller for morselskapet SCA. Hensynet til miljø- og sosialt ansvar har alltid utgjort en naturlig del av vår måte å drive virksomheten på. I over ti år har vi rapportert resultatene av dette arbeidet i allment tilgjengelige bærekraftrapporter.

Denne innsatsen blir lagt merke til verden over, og det er vi stolte av. Siden 2009 er SCA oppført på Dow Jones' bærekraftindekser: globale indekser som sporer resultatene av de samfunnsmessige, miljømessige og økonomiske initiativene til ledende selskaper som bygger sin virksomhet på bærekraftshensyn.

Samfunnsmessig

Vi jobber hardt for å gjøre hverdagen bedre, enklere og tryggere for våre kunder, leverandører og ansatte.

Klikk her for å lese mer.

Økonomisk

Ved å skape jobber og derigjennom forbedre den økonomiske situasjonen til tusenvis av familier bidrar SCA til den økonomiske utviklingen i lokalsamfunn der vi driver virksomhet.

Klikk her for å lese mer.

Miljømessig

Med vårt Eco Actions viser vi våre langsiktige mål for å ta vare på miljøet.

Klikk her for å lese mer.

SamfunnsmessigØkonomiskMiljømessig