Personvernpolicy

Policy for behandling av personlige data

Det er SCAs (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) mål at alle personer som får sine personlige data behandlet av SCA, skal føle seg sikre på at personvernet respekteres og at dataene behandles deretter. SCA retter seg etter nasjonale lover om beskyttelse av data som kontrollerer innsamlingen og bruken av data relatert til personer (personlige data), for eksempel den svenske loven om databeskyttelse (Personuppgiftslagen 1998:204). Denne loven styrer behandlingen av personlige data, og brukes på de fleste aktivitetene SCA utfører.
 
Informasjon

Personlige data du sender til SCA, for eksempel navn og adresser, behandles både manuelt og elektronisk. Dataene behandles fordi du skal få den informasjonen og de tjenestene du ber om, og dataene brukes i tillegg til oppfølging innen markedsføring og salgs- og produktutvikling. SCA kan gi ditt navn, e-postadresse eller postadresser til tredjeparter, for eksempel en produktdistributør, for å imøtekomme din anmodning. På våre vegne vill de gi deg informasjonen eller produktene som du har bedt om.
 
Dataene kan eksporteres til forretningspartnere i land både i, og utenfor, EU. I henhold til svensk lov om personlige data har du rett til å få tilgang til, og kunne korrigere, dine personlige data. Slike rettigheter etterfølges av SCA så langt det er mulig, for å innfri alle juridiske forpliktelser. Denne nettsiden inneholder koblinger til andre nettsider. Vi er ikke ansvarlige for behandlingen av personlige data eller innholdet på slike nettsider.
 
Hvis du har spørsmål angående vår behandling av personlige data, må du gjerne kontakte oss:
 
SCA HYGIENE PRODUCTS AB 
Incontinence Care Division 
SE-405 03 GÖTEBORG 
SVERIGE 
 
Eller ring oss på: +46 31 746 0000

What are cookies?

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet.